Obywatele i obywatelki potrafią - ćwiczenie

Ćwiczenie pokazuje na przykładach, w jaki sposób zwykli obywatele i obywatelki mogą wpływać na decyzje podejmowane przez władze publiczne w innych krajach. W czasie zajęć uczniowie i uczennice rekonstruują schemat wywierania nacisku na władze z udziałem mediów i ruchów społecznych lub organizacji pozarządowych.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sdc wos obywatele.pdf (1MB)