Prawa solidarnościowe we współczesnym świecie - scenariusz

Podczas lekcji młodzież zastanawia się nad pojęciem solidarności w życiu codziennym oraz w szerszym wymiarze – globalnym. Przypomina sobie poznane prawa człowieka oraz definiuje wybrane prawa człowieka trzeciej generacji, rozważając ich wartość i znaczenie we współczesnym świecie.