Kontakt

Zuzanna Naruszewicz

koordynatorka projektu

tel. (022) 622 -32-39 wew. 109

e-mail: zuzanna.naruszewicz@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40

e-mail: ceo@ceo.org.pl