Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!

Aktualność

Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie.

Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami i wygraj zestaw książek z naszej klimatycznej biblioteczki do swoich zbiorów, plakat oraz publikacje CEO.

Celem konkursu jest wsparcie bibliotekarzy i bibliotekarek oraz młodzieży w zakresie:

  1. promocji i upowszechniania informacji na temat zmiany klimatu wśród społeczności lokalnej;
  2. aktywizacji do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej;
  3. inicjatyw wzmacniających:
  •       działania na rzecz ochrony klimatu;
  •       działania na rzecz globalnych wyzwań.

Kto może wziąć udział?

Biblioteki szkolne, wiejskie, gminne i miejskie, które posiadają zbiory dla dzieci i młodzieży.

Jak przeprowadzić działanie?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w bibliotece działania dla dzieci i/lub młodzieży w wieku 10-20 lat z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) poświęconego zmianie klimatu i globalnym wyzwaniom. Szczegółowe informacje o Tygodniu Edukacji Globalnej dostępne są na stronie: https://teg.edu.pl/

Działanie to jedno- lub kilkudniowe wydarzenie, poświęcone upowszechnianiu wiedzy o zmianie klimatu i zachęcające do działania na rzecz globalnych wyzwań. Wydarzenie powinno być przeznaczone dla wskazanej grupy odbiorców. Wydarzenie może przybrać różne formy: debaty na temat związany ze zmianą klimatu, pokazu filmu i dyskusji, happeningu, spotkania czytelniczego, warsztatów. Działanie powinno zakładać aktywne uczestnictwo młodzieży oraz trwały efekt.

Działanie powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, najlepiej z materiałów do ponownego wykorzystania.

Nagroda

Biblioteki, które przeprowadzą najlepiej ocenione działania otrzymają pakiet publikacji poświęconych zmianie klimatu i globalnym wyzwaniom w kwocie 800 zł (osiemset złotych brutto). W ramach konkursu zostanie dofinansowanych maksymalnie 10 inicjatyw.

Wszystkie pozytywnie ocenione zgłoszenia otrzymają plakaty klimatyczne i zestaw publikacji CEO dla młodzieży.

Nagroda nie zostanie przyznana na działanie nie spełniające kryteriów określonych w regulaminie, w szczególności na:

  • konkursy plastyczne zakładające tworzenie nietrwałych prac;
  • działania wymagające zakupu wielu jednorazowych materiałów;
  • działania o charakterze politycznym.

Jak się zgłosić?

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem, wysłanie Opisu projektu i przyjęcie nagrody jest bibliotekarz, bibliotekarka. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konkurs-dla-bibliotek-z-okazji-tygodnia-edukacji-globalnej-2022.

Do formularza prosimy dołączyć Opis wydarzenia według WZORU i 3 zdjęcia najlepiej dokumentujące, co się wydarzyło.

Przed przystąpieniem do działania zapoznaj się z REGULAMINEM.

Na zgłoszenia czekamy do 30.11.2022.

Jeżeli masz pytania napisz na adres: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

 

Inne aktualności

Aktualności

29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»
07/09/2022
Zgłoś się do V. edycji konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest działalność społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialność mieszkańców i mieszkanek Polski, ich wrażliwość, empatia i otwartość. Jak istotna jest chęć niesienia pomocy przybyszom - zarówno uchodźcom i...
czytaj więcej»
01/09/2022
Zapraszamy na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat?
Dołącz do nas na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat? Omówienie wyników raportu „Młodzież na rzecz globalnych wyzwań 2022” oraz prezentacja oferty Działu Edukacji Globalnej CEO na nowy rok szkolny...
czytaj więcej»
04/07/2022
Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: globalne wyzwania oczami młodzieży
20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, opublikowaliśmy najnowszy raport zlecony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022”. Badanie ma na celu próbę spojrzenia na świat oczami młodych...
czytaj więcej»
30/06/2022
Jakie działania klimatyczne podjęli uczestnicy programu „Globalna szkoła”? Prezentacja projektów
W piątek 10 czerwca odbyło się podsumowanie projektów młodzieżowych programu „Globalna szkoła. Razem dla klimatu”. Do Warszawy na Osiedle Jazdów przyjechały zespoły uczniowskie ze szkół z całej Polski, aby opowiedzieć...
czytaj więcej»
22/06/2022
Dziękujemy i podsumowujemy rok szkolny 2021/2022!
Ten rok szkolny był pełen wyzwań: wciąż próbowaliśmy uporać się z konsekwencjami pandemii, tłumaczyliśmy uczniom i uczennicom sytuację na granicy polsko-białoruskiej, rozmawialiśmy o klimacie i ekologii i witaliśmy uczniów i...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań