Kontakt

FAQ

Aby zapisać się do programu, należy założyć konto na stronie rejestracja.ceo.org.pl. To internetowy portal Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) umożliwiający nauczycielom, nauczycielkom, dyrektorkom, dyrektorom, uczniom, uczennicom i wszystkim zainteresowanym zgłaszanie swojego udziału w programach, szkoleniach, konferencjach i wszelkich innych aktywnościach organizowanych przez CEO. Link do formularza znajdziecie w opisie programu i regulaminie.

Zachęcamy do zapisywania się w parach lub zespołach nauczycielskich i wspólnego realizowania kursu i działań w szkole, aby rozwijać współpracę międzyprzedmiotową. Szczegóły dotyczące zasad wspólnej pracy znajdują się w regulaminie wybranego programu.

Rekrutacje do programów trwają od lipca do początku września na semestr zimowy roku szkolnego oraz w styczniu i lutym na semestr letni. Okazjonalnie rekrutacje na krótkie szkolenia, kursy i webinaria pojawiają się w trakcie roku szkolnego. Informacje o nich można znaleźć w aktualnościach naszej strony, w newsletterze Edukacji Globalnej i Ekologicznej, na stronie rekrutacyjnej CEO lub na Facebooku Edukacja Globalna CEO.

Materiały, scenariusze, publikacje można znaleźć w zakładce Materiały, gdzie można bezpłatnie skorzystać z naszych scenariuszy. Filtry umożliwiają znalezienie materiału na poszczególne etapy edukacji, przedmioty i tematy.

Materiały w bibliotece są dostępne bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Oznacza to, że można z nich np.  korzystać podczas zajęć, a także używać ich komercyjnie z oznaczeniem źródła i autorstwa.

Programy są dla nauczycieli, nauczycielek, bibliotekarzy, bibliotekarek, dyrektorów, dyrektorek i innych pracowników i pracowniczek szkoły. Dokładny opis, dla kogo przeznaczony jest dany program, można znaleźć w regulaminie programu.

Uczestniczki i uczestniczki kursów, szkoleń i webinariów CEO mogą otrzymać zaświadczenie o udziale. Szczegóły określa regulamin programu lub wydarzenia. Zaświadczenie nauczyciel lub nauczycielka pobiera samodzielnie przez link, który wysyła koordynatorka programu.

Wszystkie informacje o programie są na stronie Programy w ich opisie lub regulaminie programu. W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką lub koordynatorem programu.

Jeśli interesujecie się zagadnieniami edukacji globalnej lub ekologicznej zachęcamy do odwiedzenia zakładki TEMATY, gdzie znajdziecie szeroki opis najczęściej poruszanych przez nas zagadnień oraz szczegółowe informacje. Zachęcamy też do przeglądania naszych materiałów edukacyjnych i artykułów dostępnych w bibliotece materiałów.

Tak, zachęcamy do tego, żeby w także w taki sposób doceniać zaangażowanie uczniów i uczennic w realizację działań i projektów edukacyjnych prowadzonych przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej. W razie wątpliwości treść wpisu można skonsultować z koordynatorką lub koordynatorem danego projektu.

Możesz również skontaktować się z nami

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa

Olga Khabibulina

P.o. szefowej Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Aleksandra Szaro

Specjalistka ds. komunikacji i PR

Beata Klassek

Koordynatorka ds. organizacyjnych

Program “Globalna szkoła”

Marta Kałużyńska

Koordynatorka ścieżki „Razem dla klimatu”

marta.kaluzynska@ceo.org.pl

(022) 825 05 50 wew. 208

Justyna Zamojda

Koordynatorka ścieżki „Razem dla równości płci”

justyna.zamojda@ceo.org.pl

(022) 825 05 50 wew. 234

Agnieszka Serwadczak

Koordynatorka ścieżki „Razem o migracjach” i kursu „Klub Dobrej Rozmowy”

Adam Kaczmarek

Koordynator wydarzeń młodzieżowych w ścieżce „Razem dla klimatu”

Sylwia Domagała

Koordynatorka kursu „Kurs na wartości”

Program “Ekologiczna szkoła”

Justyna Zamojda

Koordynatorka programowa

justyna.zamojda@ceo.org.pl

(022) 825 05 50 wew. 234

Magdalena Piekunko

Koordynatorka edukacyjnych działań ekologicznych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i kursu „Ekologiczna Szkoła”

Marta Kałużyńska

Specjalistka ds. edukacji ekologicznej

marta.kaluzynska@ceo.org.pl

(022) 825 05 50 wew. 208

Program "Razem w szkole. Polska-Ukraina"

Joanna Pasymowska

Koordynatorka programowa oraz kursu „Kurs na wartości”

Katarzyna Leśniewska

Koordynatorka kursu „Jak pomóc uczniom opanować stres”

Kamila Zaborowska

Koordynatorka kursu „Pracuję w szkole w czasach migracji”