Programy edukacyjne

Jak działa globalny świat? Jak dbać o środowisko i o innych ludzi? Na jakie zjawiska być uważnym we współczesnym świecie?
W naszych programach dla nauczycieli i nauczycielek nie boimy się zadawać trudnych pytań i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi.

W ramach obszaru programowego Odpowiadaj na globalne wyzwania prowadzimy trzy bezpłatne dla nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek, pedagogów i bibliotekarek programy o nazwie „Globalna szkoła”, „Ekologiczna szkoła” i „Razem w szkole. Polska-Ukraina”. W pierwszym z nich dowiecie się, czym są globalne współzależności oraz wybierzecie jedną ze ścieżek tematycznych, która pozwoli Wam zgłębiać wybrane zagadnienie: zmianę klimatu, migracje lub równość. W drugim programie skupiamy się natomiast na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczeniu rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. W trzecim pomagamy budować bezpieczne i sprzyjające rozwojowi środowisko szkolne z myślą o uczennicach i uczniach pochodzących z różnych krajów i środowisk.

Globalna szkoła

kiedy: 10.2023 do 05.2024 r.

kto: nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy, pedagożki, bibliotekarze, bibliotekarki

etap: klasy 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

forma: Roczny kurs online. W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i wybranym zagadnieniu. W drugim semestrze wspólnie z grupą uczniów przeprowadzą projekt młodzieżowy, który odpowiada na dane wyzwanie globalne.

cel: zwiększenie świadomości uczniów i uczennic na temat globalnych wyzwań i zachęcanie do aktywnego poszukiwania rozwiązań

 

zgłoś się!

Wiesz, że Twoją największą pracą jest przekazywanie świata w ręce młodych ludzi. I wiesz, jaki jest ten świat. Globalne zależności, z pozoru niewidoczne, już dziś silnie wpływają na nasze życie.

Zdobądź przestrzeń i narzędzia, dzięki którym Twoja wiedza o globalnych mechanizmach poszerzy świadomość Twoich uczniów.  Zmotywuj ich do  działania, by ten świat lepiej poznać i zmieniać. W programie „Globalna szkoła” przygotowaliśmy dla Was w tym roku trzy projekty. Wybierz ten, z którego weźmiesz najwięcej dla siebie i swoich uczennic i uczniów.

Na początek

Wybierz ten projekt, jeśli chcesz zdobyć podstawową wiedzę o globalnych współzależnościach i wyzwaniach, takich jak nierówności społeczne czy zmiana klimatu. Skorzystasz z naszych materiałów, zrealizujesz swój projekt i sprawisz, że ta tematyka zaistnieje w Twojej szkole

Dla zaawansowanych

Jesteś doświadczona (i doświadczony). Przekazywałaś już młodym ludziom swoją wiedzę o globalnych zależnościach i pracowałaś metodami edukacji globalnej. To czas na projekt dla zaawansowanych.

Zaangażuj młodych ludzi w działania do naprawy świata na poziomie lokalnym i pokaż, że ich zaangażowanie wpływa też (nawet w drobnym stopniu!) na zmiany mechanizmów globalnych. Pomogą Ci nasze materiały, wsparcie mentorskie i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielkami.

Klub dobrej rozmowy

W tym projekcie pogłębisz u młodych ludzi rozumienie zjawiska migracji oraz przygotujesz ich do dojrzałej dyskusji na temat migracji, tożsamości i różnorodności. Przy Twoim wsparciu zrealizują projekt o tej tematyce.

Dzięki materiałom edukacyjnym oraz wsparciu mentorki i mentora poznasz atrakcyjne formy edukacyjne, które pozwalają na koncentrację uwagi i skuteczne zaangażowanie uczniów i uczennic w zajęcia. Nauczycie się także prowadzić dialog z osobami o odmiennych poglądach.

Ekologiczna szkoła

kiedy: 09.2023 – 06.2024

kto: nauczyciele i nauczycielki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, ale też innych
przedmiotów i wychowawców (możliwość dostosowania treści) całościowe wsparcie szkoły

etap: klasy 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

forma: kurs na platformie online, indywidualna praca z mentorem, mentorką, a w drugim
semestrze praca z zespołem uczniowskim

cel: chcemy w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę uczniów i uczennic i całej społeczności szkolnej na temat środowiska naturalnego i ich proekologiczne postawy

 

zgłoś się!

Edukacja ekologiczna, którą realizujemy w szkołach, kładzie nacisk na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtuje postawy wrażliwości, uważności i empatii poprzez budowanie więzi z przyrodą, uczy stawiania pytań i rzetelnego poszukiwania wiedzy, weryfikowania i analizowania informacji oraz ich źródeł. Wyjaśnia zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie. Zachęca do działania, pokazywania wartości działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

  • wezmą aktywny udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),
  • przeprowadzą minimum 5 spotkań dla swojej klasy, a w II semestrze zrekrutują młodzieżową grupę projektową,
  • przeprowadzą z młodzieżową grupa projektową Ekologiczny projekt młodzieżowy.

Razem w szkole. Polska–Ukraina

kiedy: 09.2023 – 06.2024

kto: nauczyciele i nauczycielki, pedagodzy i pedagożki, psychologowie i psycholożki,  asystenci i asystentki międzykulturowe

etap: klasy 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

forma: kurs na platformie online, indywidualna praca z mentorem, mentorką, a w drugim
semestrze praca z zespołem uczniowskim

cel: Budowanie bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska szkolnego wspólnie z uczennicami i uczniami pochodzącymi z różnych krajów i środowisk

zgłoś się!

Jeśli zależy Ci, aby Twoja szkoła zapewniała poczucie bezpieczeństwa i stwarzała jeszcze lepsze warunki do nauki i rozwoju, skorzystaj z dostępnych w tym roku szkolnym projektów skoncentrowanych na budowaniu kompetencji w zakresie edukacji włączającej.

Nauczysz się, jak tworzyć harmonijne, bezpieczne, sprzyjające uczeniu się środowisko klasy i szkoły. Dowiesz się, jak dostrzegać potrzeby Twoich uczniów i jak korzystać z ich potencjału w procesie wsparcia. Otrzymasz wiele inspirujących wskazówek oraz gotowe materiały, które pomogą w Twojej pracy zawodowej i dbaniu o Twój dobrostan.

W programie „Razem w szkole. Polska–Ukraina” przygotowaliśmy dwa projekty. Wybierz ten, z którego weźmiesz najwięcej dla siebie i swoich uczennic i uczniów.

O redukcji stresu

Wybierz ten projekt, jeśli chcesz stworzyć swoim uczniom i uczennicom szansę do osiągania lepszych wyników, większego skupienia i budowania głębszych relacji.

Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. To dlatego młodzi ludzie i nauczyciele potrzebują wsparcia.

Skuteczna lekcja w różnorodnej klasie

Pracujesz z klasą, w której część uczennic i uczniów ma migracyjne doświadczenia? W tym projekcie poznasz metody skutecznego nauczania przedmiotów w różnorodnej grupie.

Zyskasz i zastosujesz w codziennej pracy narzędzia, które ułatwią Ci pracę, a Twoim uczniom i uczennicom pomogą osiągnąć zamierzone efekty.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

Nasze ekspertki mają doświadczenie w realizacji programów edukacji globalnej i ekologicznej. W przeszłości zrealizowaliśmy m.in. projekt „W świat z klasą”, „Zgodnie z naturą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach” i wiele innych.