Programy edukacyjne

Jak działa globalny świat? Jak dbać o środowisko i o innych ludzi? Na jakie zjawiska być uważnym we współczesnym świecie?
W naszych programach nie boimy się zadawać trudnych pytań i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi.

W ramach obszaru programowego Odpowiadaj na globalne wyzwania prowadzimy dwa roczne programy o nazwie “Globalna szkoła”
i “Ekologiczna szkoła”. W pierwszym z nich dowiecie się, czym są globalne współzależności oraz wybierzecie jedną ze ścieżek tematycznych, która pozwoli Wam zgłębiać wybrane zagadnienie: zmianę klimatu, migracje lub równość płci. W drugim programie skupiamy się natomiast na na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń
i wyzwań związanych z ochroną przyrody.

Globalna szkoła

kiedy: 22.09.2021 do 31.05.2022 r.

kto: nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy, pedagożki, bibliotekarze, bibliotekarki

etap: starsze klasy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

forma: Roczny kurs online. W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i wybranym zagadnieniu. W drugim semestrze wspólnie z grupą uczniów przeprowadzą projekt młodzieżowy, który odpowiada na dane wyzwanie globalne.

cel: zwiększenie świadomości uczniów i uczennic na temat globalnych wyzwań i zachęcanie do aktywnego poszukiwania rozwiązań

 

trwa

Jak działa świat pełen współzależności? Jak odnaleźć się w szumie często sprzecznych ze sobą informacji? Jaki wpływ mam na świat, a jaki wpływ na mnie mają zjawiska globalne? Warto w szkole zadawać takie pytania i wspólnie z uczniami i uczennicami szukać na nie odpowiedzi. By łatwiej było je znaleźć, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertek i ekspertów w programie „Globalna szkoła”. Nasz program nie tylko pomaga zdobyć nowe informacje, ale kształtuje umiejętności niezbędne w szkole i dorosłym życiu oraz zachęca do krytycznego myślenia i autorefleksji.

W ramach programy realizujemy następujące ścieżki:

Ekologiczna szkoła

kiedy: 13.09.2021 – 30.06.2022

kto: nauczyciele i nauczycielki przedmiotów przyrodniczych (m.in. biologia, geografia, przyroda), osoby odpowiedzialne za wychowanie (m.in. wychowawcy i wychowawczynie klas oraz bibliotekarki i bibliotekarze).

etap: klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe

forma:  kurs internetowy

cel: chcemy w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę uczniów i uczennic i całej społeczności szkolnej na temat środowiska naturalnego i ich proekologiczne postawy

 

trwa

Edukacja ekologiczna, którą realizujemy w szkołach, kładzie nacisk na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtuje postawy wrażliwości, uważności i empatii poprzez budowanie więzi z przyrodą, uczy stawiania pytań i rzetelnego poszukiwania wiedzy, weryfikowania i analizowania informacji oraz ich źródeł. Wyjaśnia zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie. Zachęca do działania, pokazywania wartości działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

  • wezmą aktywny udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),
  • przeprowadzą minimum 5 spotkań dla swojej klasy, a w II semestrze zrekrutują młodzieżową grupę projektową,
  • przeprowadzą z młodzieżową grupa projektową Ekologiczny projekt młodzieżowy.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

Nasze ekspertki mają doświadczenie w realizacji programów edukacji globalnej i ekologicznej. W przeszłości zrealizowaliśmy m.in. projekt „W świat z klasą”, „Zgodnie z naturą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach” i wiele innych.