O środowisku naturalnym

W programie „Ekologiczna szkoła"

Projekt skupi się na przyrodzie i różnorodności biologicznej. Dzięki niemu Twoi uczniowie oraz uczennice rozwiną ciekawość przyrody oraz radość z bycia jej częścią.

Skorzystaj ze wsparcia, materiałów i opieki mentora! Skutecznie zmotywuj młodych ludzi do realizacji własnego projektu młodzieżowego, do którego zaangażują oni całą społeczność szkolną. Uczyń swoją szkołę bardziej przyjazną środowisku i rozwijaj swoje kompetencje zawodowe. Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki niezależnie od przedmiotu oraz wychowawców klas 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

1. Jak to działa

Projekt składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej otrzymujesz dostęp do platformy i dołączasz do grupy kursantów objętych wsparciem mentora. Wraz z grupą co kilka tygodni otrzymujesz nowy moduł online. Zdobywasz wiedzę merytoryczną i metodyczną oraz korzystasz z gotowych materiałów na lekcjach.

W części praktycznej wdrażasz pozyskaną wiedzę w szkolne życie. Rekrutujesz grupę młodzieży, inicjujesz i prowadzisz działania, których celem jest skupienie na relacjach z przyrodą. Razem z uczniami i uczennicami realizujecie własny młodzieżowy projekt (jaki chcecie: rzeczniczy, badawczy, promocyjny) dla środowiska i Waszej okolicy.

Projekt otwiera spotkanie wprowadzające online. Podczas kolejnych spotkań online wspierają Cię mentorzy. Projekt kończy podsumowanie, dzięki któremu możesz uważnie przyjrzeć się swoim nowym kompetencjom.

Dodatkowo możesz wraz z młodzieżą wziąć udział w wydarzeniach: festiwalu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad 2023), Dniu Ziemi (kwiecień 2024) i świętować ukończenie projektowej (maj 2024).

2. Dlaczego warto

Projekt da Ci dużo więcej niż wzmocnienie relacji ze środowiskiem. Efektem Twoich działań będzie większa odpowiedzialność młodych ludzi za siebie oraz rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i projektowych. A także rozwój Twojego warsztatu edukacyjnego.

W projekcie pracujemy różnymi metodami edukacyjnymi. Oto one:

 • autorefleksja, doświadczanie, dyskusja, działania praktyczne, obserwacja;
 • metody podające, poszukujące, eksponujące i elementy oceniania kształtującego;
 • obcowanie z przyrodą w ramach zajęć terenowych i świętowania dni międzynarodowych;
 • zadawanie (głębokich) pytań, by rozwijać krytyczne myślenie;
 • praca metodą (ekologicznego) projektu edukacyjnego.

3. Zgłoszenie na rok szkolny 2024/25

Kliknij niżej, wypełnij formularz i zaznacz, że jesteś zainteresowany tym obszarem działań CEO.

Wyślij innym linka. Może warto wziąć udział razem? A może znasz kogoś, komu to działanie się przyda?

4. Harmonogram w tym roku szkolnym

5. Regulamin

6. Najczęstsze pytania

W ramach projektu będziesz miał zapewnione wsparcie:

 • kierowniczki kursu, która będzie przypominała Ci o najważniejszych wydarzeniach, nowych modułach i zbliżających się terminach przesłania Twoich refleksji i odpowiedzi na zadania;
 • mentora, który przez cały czas trwania projektu będzie udzielał Ci przydatnych wskazówek i informacji zwrotnej.

Otrzymasz także różnorodne materiały edukacyjne. Zarówno wzmacniające Twoją wiedzę, jak i gotowe scenariusze oraz ćwiczenia do wykorzystania w klasie podczas zajęć.

Projekt powinien odpowiadać na jedno z trzech wyzwań środowiskowych:

 • utrata i degradacja siedlisk
 • nadmierna eksploatacja zasobów
 • zanieczyszczenia środowiska

Może przyjąć jedną z trzech form:

 • kampania edukacyjno-informacyjna
 • projekt rzeczniczy
 • projekt badawczy

Z przykładowymi działaniami młodzieżowymi realizowanymi w ramach projektu możesz zapoznać się w e-książce „Dobre praktyki w projektach młodzieżowych na rzecz środowiska”.

Projekt jest przeznaczony dla nauczycielek oraz nauczycieli uczących w klasach 6-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Materiały zawarte w projekcie oraz wydarzenia towarzyszące (webinary, festiwale internetowe itp.) nie są odpowiednie dla młodszych uczniów i uczennic.

Młodzieżowa grupa projektowa musi składać się z minimum 10 uczniów i uczennic.

Udział w projekcie jest bezpłatny przez cały okres jego trwania.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska występują w podstawie programowej przyrody, biologii, chemii, geografii, godziny wychowawczej. W materiałach edukacyjnych CEO znajdziesz informacje, jakie elementy podstawy programowej realizuje dany scenariusz lekcji.

Wydaje się że to problem, który dotyczy nas wszystkich, w szczególności nauczycieli i nauczycielek. Dlatego projekt opracowaliśmy na podstawie wytycznych i ewaluacji wielu innych wcześniejszych działań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Braliśmy pod uwagę informacje zwrotne od nauczycieli i nauczycielek, którzy wskazywali, jaki nakład pracy jest potrzebny do zrealizowania zadań.

Udział w internetowej części projektu wraz ze zrealizowaniem działań oszacowaliśmy na 60 godzin w trakcie całego roku szkolnego. Celem projektu jest wsparcie, a nie obciążenie. Mamy nadzieję że tak właśnie będzie.

Jeśli termin realizacji zadań z modułu jest dla Ciebie trudny do zrealizowania, skontaktuj się ze swoim mentorem lub mentorką i poinformuj o opóźnieniu. Nasz kurs składa się z 6 modułów – z zadań obowiązkowych i dodatkowych zadań rozwojowych. Czasem będziesz mógł realizować zadania dodatkowe, a czasem wystarczy, że przeczytasz dany moduł i udzielisz podstawowych odpowiedzi.

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Kierowniczka kursu Magdalena Piekunko i ekspertka edukacyjna Justyna Zamojda

 • doradzą Ci, jak zacząć projekt,
 • wskażą, jak najwięcej z niego skorzystać.

Poznaj inne projekty

Szykujemy właśnie ofertę na nowe, wiosenne półrocze. Znajdź coś dla siebie. Bezpłatnie. Poczuj znów radość z uczenia!