Program Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej
 realizowany przez:

   

Zajrzyj także na stronę

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która wśród wielu swoich celów ma za zadanie uczenie szacunku do drugiego człowieka i odmiennych kultur, kształtowanie empatii. Od tych wartości nie ma wakacji, a letnie wycieczki i podróże mogą być wyjątkowo cenną lekcją. 

Edukacja Globalna

Tłumaczy uczniom i uczennicom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat. Wyjaśnia zjawiska i współzależności, które łączą ludzi i miejsca z różnych regionów świata i przygotowuje do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. więcej

Strona główna

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.