Równość płci

Cel 5. „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” brzmi:

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Oznacza on zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i pracy oraz do udziału w sprawach politycznych i ekonomicznych. Równy udział obu płci w wymienionych zakresach przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości. Badania pokazują jednak, że wciąż stereotypy, ugruntowane role i systemy społeczne stoją kobietom na przeszkodzie do realizowania w pełni swoich praw i potencjału. To, że kobiety są równie wartościowymi i równoprawnymi członkami społeczeństwa, uczennice i uczniowie powinni dowiadywać się od najmłodszych lat. Potrzebujemy na świecie silnych, odważnych kobiet, które mają prawo do decydowania o sobie, o swojej edukacji i sposobie życia. Aby tak się stało już teraz musimy uczyć, wzmacniać i wspierać dziewczynki, dziewczyny i kobiety w ich celach, pragnieniach, realizacji ich marzeń i usuwać bariery, które w tym przeszkadzają – także w rzeczywistości szkolnej.

Równość płci globalnie

Jak wygląda sytuacja kobiet na świecie?

Kobiety i globalne wyzwania

Perspektywa kobiet.

Czy możemy mówić o demokratycznym i równym społeczeństwie, jeżeli jego połowa w zaledwie ograniczonym stopniu uczestniczy w życiu publicznym? Brak odpowiedniej reprezentacji kobiet i dziewczyn w nauce czy gospodarce to ograniczenie ich szans na osobisty rozwój i równe płace, ale też naruszenie konstytucyjnego prawa do równouprawnienia płci. To strata dla nas wszystkich, bo kobiety i dziewczyny są twórcze, kreatywne, zdolne do pracy zespołowej i gotowe odpowiadać na globalne wyzwania. Szkoła powinna być miejscem, kóre pozwala pozwala młodym odkryć swój potencjał, rozwijać zainteresowania, poszukiwać rozwiązań na lokalne i globalne problemy i nierówności.

Nauka na rzecz równości

Równość rozwiązaniem wyzwań.

Kobiety inspirują

Wzorce do naśladowania.

Jak się zaangażować?

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Zobacz, jakie prowadzimy aktualnie kursy, programy, warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek.

ZAŁÓŻ W SZKOLE STEM KLUB!

STEM Klub to przestrzeń skupiająca grupę min. 10 uczniów, w ramach którego prowadzony będzie szereg aktywności.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Samo spoglądanie na ich pracę, słuchanie pomysłów dawało mi wielką przyjemność i satysfakcję. Dbałam o to, żeby dziewczyny same próbowały wyciągać wnioski i żeby miały możliwość przetestowania swoich koncepcji na pokonanie trudności, które przytrafiały się przy realizacji tego zadania. I naprawdę moje uczennice wykonały olbrzymią pracę, wykazały się niezwykłą wytrwałością i zaangażowaniem.

Katarzyna Mazur
nauczycielka fizyki

Na pewno trzeba uczniom pozwalać więcej dyskutować, zachęcać do otwierania się na większą liczbę materiałów i ich krytyczną analizę i dyskusję. Niezwykle ważne jest to że w grupie były dziewczęta i chłopcy i na równi porównywali oni znalezione materiały, przemyślenia, pomysły.

Uczestniczka programu "Wzór na ścisłe"

Będę zwracać większą uwagę na to, by zachęcać dziewczyny do zaangażowania w przedmioty ścisłe. Będę też zachęcać młodzież do nauki poprzez działanie, do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, na których będą mieć możliwość wdrażania swoich pomysłów w rzeczywiste działania, a także będę częściej aranżować spotkania z naukowcami.

Uczestniczka programu "Wzór na ścisłe"