Kobiety i globalne wyzwania

Nierówności między mężczyznami i kobietami powodują, że wyzwania globalne, takie jak zmiana klimatu, dostęp do edukacji, migracje lub ubóstwo często inaczej doświadczane są przez kobiety i mężczyzn. Przykładem może być nierówny dostęp do wody: w wielu miejscach świata dostarczenie wody pitnej dla rodziny jest zadaniem kobiet. Wynika to z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej kobiet, mniejszej wolności do samostanowienia o sobie (ze względu na kulturę i tradycję), ich dużej zależności (globalnie) od zasobów naturalnych, obowiązku zapewniania rodzinie pożywienia i wody (nawet w najtrudniejszych warunkach). Kiedy następuje susza, a najbliższe źródła wody wysychają, to dziewczynki i kobiety zmuszone są do dalszych wędrówek, co ostatecznie wpływa na czas, jaki mogą poświęcić na inne działanie, takie jak edukacja czy wykonywanie pracy zarobkowej. Dlatego warto dać kobietom głos i poznać ich perspektywę w spojrzeniu na globalne wyzwania.

Polecane materiały

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Scenariusz bazowy „Klimat to temat! Perspektywa kobiet”

Scenariusz wprowadzający młodzież w tematykę zmiany klimatu, jej przyczyn i konsekwencji oraz wpływu omawianego wyzwania na sytuację kobiet.

graficzne
Materiał graficzny

Klimat to temat! Perspektywa kobiet

Zestaw trzech prezentacji. Prezentacje pokazują zagadnienie zmiany klimatu z perspektywy kobiet. W zestawie znajdują się prezentacje dotyczące: perspektywy kobiet, zmiany klimatu i współzależności globalnych.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć warsztatowych

W trampkach, sandałach i na obcasach – Jak wygląda życie muzułmanek w Polsce i na świecie?

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom kultury arabskiej z uwzględnieniem kontekstu religijnego i wskazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy ludźmi.

scenariusz_cwiczenie
Ćwiczenie

Ile czasu pracują bez wynagrodzenia kobiety i mężczyźni w Polsce i na świecie?

Ćwiczenie nawiązuje do nierównego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy i stymuluje dyskusje o przyczynach tego zjawiska w różnych częściach świata.