Nauka na rzecz równości

Choć sytuacja z roku na rok ulega zmianie i dziewczęta coraz częściej decydują się na podejmowanie studiów technicznych i inżynierskich (według raportu „Kobiety na politechnikach 2019” w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano ich wzrost z 31 na 37 proc.) wciąż mniej kobiet niż mężczyzn zajmuje się naukami ścisłymi i STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka) na uczelniach wyższych oraz później w pracy zawodowej. Tymczasem badania pokazują, że płeć nie ma nic wspólnego ze zdolnościami w określonych dziedzinach. Dziewczęta i chłopcy w szkole podstawowej najczęściej osiągają podobne wyniki, np. na matematyce. Jednak wyniki dziewcząt i ich własna samoocena w tym zakresie obniżają się w kolejnych latach. Wierzymy, że tak nie musi być.

Dostęp do edukacji dla wszystkich, chłopców i dziewcząt, kobiet i mężczyzn jest krokiem ku osiągnięciu równości płci, jak i rozwiązaniu obecnych wyzwań globalnych. Zapewnienie kobietom i dziewczynom równego dostępu do nauki oraz odpowiednie wspieranie ich, np. w naukach ścisłych i przyrodniczych, to wzmocnienie ich szansy na szukanie rozwiązań problemów, z którymi musi zmierzyć się ludzkość. To potencjał, który wzmocni nas wszystkich w osiągnięciu ONZ-owskich Celów Zrównoważonego Rozwoju (www.un.org.pl). Solidarna współpraca wszystkich – niezależnie od płci – jest gwarantem demokracji i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Polecane materiały

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Dziewczyny na politechniki

Młodzież określa swoje predyspozycje i sprawdza, jak mają się one do kierunków studiów. Do osiągnięcia sukcesu na lekcji konieczna jest współpraca chłopców i dziewczynek.

publikacje
Eksperymenty

Eksperymenty dla każdego i dla każdej

Otrzymacie instrukcję przeprowadzenia danego eksperymentu, dodatkowe materiały oraz informację na jaki Cel Zrównoważonego Rozwoju odpowiada dane wyzwanie i eksperyment.

scenariusz_cwiczenie
Ćwiczenie

Edukacja dziewcząt i kobiet = lepszy świat? Sztuka wyszukiwania informacji

Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak wykształcenie kobiet przekłada się na kwestie społeczne, ale także na gospodarkę czy politykę.

publikacje
Karty pracy

Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania

Uczeń i uczennica pogłębia refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawodów związanych ze STEM.