Klimat

Zmiana klimatu to wyzwanie dla całej ludzkości – jej skutki dotykają każdego i każdą z nas. Świat jest systemem naczyń połączonych. Powódź w Indiach, pożary w Australii, susza w Polsce – te zdarzenia są konsekwencją globalnego przegrzania, do którego doprowadziła także działalność człowieka. Raport IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu) z sierpnia 2021 roku, jednoznacznie potwierdza, że człowiek odpowiedzialny jest za zmianę klimatu. Dodatkowo stwierdza,  że ocieplenie przyspiesza, a my mamy coraz mniej czasu na jego spowolnienie. Dotychczasowe działania na rzecz ochrony klimatu są niewystarczające i potrzeba zdecydowanych zmian systemowych, ale też indywidualnego zaangażowania każdego z nas. Musimy budować klimatycznie świadome społeczności, które rozumieją, czym jest zmiana klimatu, znają jej przyczyny i skutki, potrafią wziąć za nią odpowiedzialność i działać na rzecz ochrony planety. Podstawą do budowania takiej świadomości jest rzetelna wiedza, zdobyta dzięki dobrej jakości edukacji.

Chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu i globalnie poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów, współpracy w grupie.

Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie – młodzieży, pracowników i pracowniczek szkoły, mediów – jesteśmy w stanie dokonać zmiany. Temat zmiany klimatu nie jest jednak poruszany w wystarczającym stopniu we wszystkich szkołach. Badanie wiedzy i postaw młodych ludzi pokazało, że część młodzieży deklaruje, że na lekcjach nie pojawiły się zagadnienia związane ze zmianą klimatu (Badanie świadomości młodzieży i młodych dorosłych w Polsce, na temat zmiany klimatu, CEO 2020). Natomiast, jeśli się pojawiły, to były przedstawiane w sposób książkowy, teoretyczny i niezbyt rzetelny. Młodzi ludzie nie są też zadowoleni z jakości informacji, które docierają do nich z mediów tradycyjnych i społecznościowych. A jak pokazują badania i praktyka pracy ze szkołami – młodzież interesuje się zmianą i klimatu i chce wiedzieć, bo czuje, że to jej dotyczy.

Poznajcie nasze materiały edukacyjne

Zdobądźcie rzetelną wiedzę

Wiedza i zrozumienie problemu to podstawa efektywnego działania.

Przeprowadźcie zajęcia o zmianie klimatu

Pomóżcie zrozumieć uczniom i uczennicom zjawisko, które dotyczy ich tu i teraz.

Rozwijajcie umiejętności

Umiejętność współpracy i krytycznego myślenia są kluczowe w działaniach na rzecz klimatu.

Inspirujcie do działania

Poznajcie ludzi, którzy już teraz chronią klimat i zainspiruje się ich działaniami.

Jak się zaangażować?

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI

Wesprzyjcie uczniów i uczennice w realizacji projektu młodzieżowego.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Największą wartością programu jest możliwość propagowania wiedzy o zmianach klimatycznych, pobudzanie uczniów do działania poprzez świadomość, że biorą udział w projekcie ogólnopolskim. Najbardziej przydatne w mojej pracy jest to, że miałam możliwość wymiany zdań z uczniami na ważne tematy.

Nauczycielka, uczestniczka I edycji programu
„1Planet4All - Razem dla klimatu!”

Najbardziej wartościowe w programie edukacji klimatycznej jest pewno walor edukacyjny całego przedsięwzięcia, gdyż uczniowie nabrali większej świadomości na temat spraw klimatu, mogą się nią dzielić z innymi.

Nauczycielka, uczestniczka I edycji programu
„1Planet4All - Razem dla klimatu!”

Osiągnęłam większą wiedzę o zmianach klimatu i jestem dumna z tego ale jestem też dumna z całej ekipy projektowej za to co osiągnęli!

Uczennica
członkini Klimatycznej Redakcji Szkolnej