Ekologiczna szkoła

Zależy Wam na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień oraz wyzwań ekologicznych? Szukacie inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej? Chcecie zachęcać młodzież do poznawania przyrody i zmiany nawyków? Zależy Wam na wzmocnieniu proekologicznych postaw w szkole? Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! 

Program pogłębia u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupia się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna tworzą warunki do nauki w terenie i nawiązują współpracę z lokalną społecznością.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

Naszym uczestnikom i uczestniczkom oferujemy:

  • Webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopada 2021 r.).
  • Webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.).
  • Podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Ekologiczna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.).

Więcej o edukacji ekologicznej przeczytacie TUTAJ.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o aktualnych wyzwaniach środowiskowych, lokalnie i globalnie. Będą zdobywać umiejętności metodyczne potrzebne do rozbudzenia zainteresowań ekologicznych młodych ludzi, podniesienia ich umiejętności i kompetencji (m.in. społecznych, obywatelskich, środowiskowych, globalnych i krytycznego myślenia), stworzenia dodatkowych okazji w szkole do poznawania okolicy i otaczającego środowiska przyrodniczego przez zajęcia przedmiotowe lub dodatkowe. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie przeprowadzenie minimum dwóch zajęć (najlepiej we współpracy z innym nauczycielem lub nauczycielką), w celu wzmocniania więzi młodzieży z naturą oraz przekazania informacji na temat aktualnych wyzwań środowiskowych, lokalnych i globalnych. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane głównie z różnorodnością biologiczną.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w kursie internetowym koncentrują swoje działania na przeprowadzeniu z uczniami i uczennicami projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem na rzecz wybranego wyzwania środowiskowego (w obszarze ochrony różnorodności biologicznej) zdiagnozowanego w swoim sąsiedztwie. Działania będą skierowane do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne związane z ochroną środowiska. Dzięki działaniom w II semestrze uczestnicy i uczestniczki kursu wesprą młodzież w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin programu

Przewodnik

Przewodnik “Zielony Ład w szkole

Szczególnie polecamy

  • Publikacja
Scenariusze zajęć terenowych
W trakcie zajęć terenowych nauczyciel/nauczycielka występuje zazwyczaj w roli towarzysza/towarzyszki, mentora/mentorki,
Zobacz
  • Scenariusz lub ćwiczenie
Jakie możliwości daje...
Realizacja zadania wprowadza w zagadnienia związane z ochroną różnorodności biologicznej w
Zobacz

Partnerzy

Program „Ekologiczna szkoła” powstał w ramach projektu „1Planet4All – Razem dla klimatu!”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Treść wyraża wyłącznie poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.