Edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna to nie tylko rzetelna wiedza o przyczynach i skutkach globalnego przegrzania, ale także praca na postawach oraz wartościach dzieci i młodzieży, które prowadzą do tego, aby skutecznie działać i odpowiadać na globalne wyzwania. Szkoła ma więc do odegrania niebagatelną rolę: nie tylko przekazanie wiedzy, ale też wychowanie młodzieży na aktywnych obywateli i obywatelki. Aby osiągnąć ten cel należy wzmacniać:

graficzne

Materiał graficzny

Biblioteka z klimatem

Podpowiadamy bibliotekarzom i bibliotekarkom, jak wprowadzić temat klimatu do swojej biblioteki i jak sprawić, aby klimat zagościł w bibliotece na stałe.

Lekcje z klimatem

W odpowiedzi na apele różnych środowisk oraz potrzeby, jakie stają przed społecznościami lokalnymi i globalnymi, Ministerstwo Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z 3.06.2020 roku wprowadziło edukację klimatyczną na godzinę wychowawczą (Dz.U. poz. 1008). Ponadto „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” Ministerstwo uznało za jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. To okazja nie tylko do tego, aby poszerzyć wiedzę młodych ludzi na temat globalnych wyzwań, ale też do budowania wśród uczniów i uczennic kompetencji, które są niezbędne nie tylko w szkole, ale także w dorosłym życiu: krytycznego myślenia, empatii, solidarności. Złożoność i wieloaspektowość zjawiska powoduje, że na każdym przedmiocie powinno znaleźć się miejsce do mówienia o różnych aspektach zmiany klimatu. Każdy przedmiot może też znaleźć swoją metodę do tego celu. Na języku polskim analiza lektur pozwala nawiązywać np. do buntu pokolenia, które walczy o klimat, albo wykorzystać imiesłowy do szukania rozwiązań dla ochrony mórz i oceanów. Matematyczny język działań można wykorzystać do obliczania pól wysychających jezior, a przesłanie Biblii do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za planetę.

Projekt młodzieżowy

Edukacja powinna uwzględniać bieżące wydarzenia na świecie i w bliskim otoczeniu, aby zainteresować młodzież i skłonić do podjęcia działań. Jednym z pomysłów jest zaangażowanie klasy w projekt młodzieżowy. Jest to metoda aktywizująca, oddająca młodzieży sprawczość, nastawiona na odkrywanie mocnych stron młodzieży. W tej metodzie i nauczyciel i uczeń zyskują maksymalnie dużo wiedzy i umiejętności. W projekcie młodzieżowym poświęconych zmianie klimatu młodzież włącza się w kolejne kroki zaangażowania:

  1. Zdobywa wiedzę.
  2. Zwiększa świadomość.
  3. Nabywa kompetencje. 
  4. Aktywnie działa.

W ścieżce “Razem dla klimatu” razem z uczniami i uczennicami możecie zorganizować szkolną kampanię na rzecz klimatu lub założyć Klimatyczną Redakcję Szkolną. Celem tych projektów powinno być działanie na rzecz współpracy, wspólnotowości w poszukiwaniu rozwiązań na rzecz ochrony klimatu z uwzględnieniem potrzeby wspólnego działania na rzecz całego świata.

Klimatyczna szkoła

Szkoła jako instytucja powinna dawać przykład proekologicznych i proklimatycznych zachowań, dlatego warto zadbać, aby w społeczność szkolna miała możliwość włączania się w działania na rzecz klimatu. Okazją do tego mogą być obchody różnych świąt i dni tematycznych w szkole, jak Dzień Ziemi lub Tydzień Edukacji Globalnej, podczas których proponowane są liczne aktywności i festiwale. Szkolna biblioteka może stać się miejscem, w którym młodzież znajdzie kącik klimatycznych książek lub miejsce do pracy Klimatycznej Redakcji Szkolnej. I w końcu sama szkoła może stać się klimatyczną szkołą wprowadzając wegetariański jadłospis na stołówce, zakładając łąkę kwietną, montując panele słoneczne, promując ograniczenie konsumpcji i zachęcając do udziału w klimatycznych wydarzeniach.