Zmiana klimatu

Zmiana klimatu ma zasięg globalny, ale jej konsekwencje odczuwamy już teraz, lokalnie. Zjawisko to pokazuje nam, jak świat jest połączony, jak wpływają na siebie wszystkie istoty zamieszkujące planetę: ludzie, inne zwierzęta, rośliny, rzeki, góry, żywioły i jak działania w jednym miejscu na świecie wpływają na to, co dzieje się na jego drugim krańcu. Zmiana klimatu powoduje, że musimy sobie przypomnieć o jedności i odejść od dzielenia świata na pierwszy, drugi, trzeci. Potrzeba nam budowania klimatycznie świadomych społeczności, które posiadają wiedzę, umiejętności i postawy odpowiednie do tego, aby działać i zaangażować się w skuteczny sposób. Takie społeczności i tacy obywatele i obywatelki wiedzą, że zmiana klimatu dotyczy wszystkich i wszyscy muszą się zaangażować w działania, potrafią wykazywać empatię i kierować się solidarnością, podejmując działania indywidualne i proponując rozwiązania systemowe uwzględniające różne grupy społeczne, różne kultury, istoty.

Musimy działać tu i teraz

Musimy działać tu i teraz, ale aby działania były skuteczne, uwzględniać powinny globalny aspekt zmiany klimatu. Zebranie śmieci nad Wisłą sprawi, że lokalny bulwar stanie się czystszy i przyjemniejszy, ale nie powstrzyma globalnego wzrostu temperatury na świecie. Kupno ekologicznej torby nie zbliży nas do celu, ponieważ to kolejny produkt, który musiał zostać wyprodukowany. Pierwszym krokiem do skutecznego działania jest krytyczne myślenie, które powoduje zrozumienie globalnego charakteru zmiany klimatu i tego, że jej powodem jest działalność człowieka. Spalanie paliw kopalnych to nasza codzienność. Prawie każda czynność, jaką wykonujemy powoduje emisję CO2, dlatego ważne są nasze wybory konsumenckie i obywatelskie. Odpowiedzieć na to globalne wyzwanie musimy indywidualnie poprzez zmianę stylu życia, oraz systemowo zmieniając gospodarkę i system polityczny.

Działania, które przynoszą zmianę

Przykładem rozwiązania systemowego może być sprawiedliwa transformacja, która zakłada przejście z gospodarki wysokoemisyjnej na zeroemisyjną ze szczególnym uwględnieniem potrzeb lokalnych społeczności i środowiska, w którym żyją. Rozwiązania systemowe mogą pojawiać się na skutek działań oddolnych decyzji nas wszystkich. Klimatycznie świadome społeczności wiedzą i podejmują działania, aby wpływać na decyzje polityków i polityczek. 

Choć może się wydawać, że pojedynczy gest nie ma znaczenia, milion pojedynczych gestów prowadzi do zmiany. Każdy z nas może zrobić tak wiele mniej konsumować, nie produkować śmieci, zmienić styl podróżowania, oddać głos w wyborach, informować o zmianie klimatu. W domu, szkole, w społeczności lokalnej możemy podejmować małe kroki. Wegetariańskie menu w szkole? Planowanie zakupów od lokalnych dostawców z rodzicami? Lekcje o zmianie klimatu? Te działania prowadzą do zmiany, a wiedzę o nich można przekazywać w szkole.