Projekt na rzecz klimatu

Programy realizowane metodą projektu uczniowskiego mają celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.

W kalendarzu pojawia się wiele możliwości, żeby nawiązywać do ochrony klimatu: Dzień Ziemi, Dzień bez Śmiecenia czy Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. Jednak nie warto czekać na specjalne okazje. Uczniowie i uczennice będą przeprowadzać projekty uczniowskie w wybranej formie:

Przez cały proces, krok po kroku przeprowadzi Was „Przewodnik po kampaniach”, w którym znajdziecie zarówno praktyczne porady, jak i inspiracje.

publikacje

Przewodnik

Przewodnik po Klimatycznych Redakcjach Szkolnych

Niezbędnik każdej redakcji, która zajmuje się klimatem. Poznajcie wskazówki od osób, które profesjonalnie zajmują się dziennikarstwem.

Przez pracę metodą projektu rozwijamy u uczniów i uczennic wiele kompetencji, które będą dla nich przydatne w przyszłości:

1. Młodzi posiadają rzetelną wiedzę na temat zmiany klimatu.

Znają przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu w kontekście lokalnym i globalnym. Nie podważając antropogenicznego charakteru tej zmiany. Potrafią obrobić swoje stanowisko i podać przykłady badań naukowych.

2. Młodzi posiadają umiejętności krytycznego rozumienia zagadnień dotyczących zmiany klimatu oraz odbierania i tworzenia treści medialnych.

Poprzez innowacyjne działania komunikacyjne oraz współpracę z mediami i dziennikarzami dajemy narzędzia nauczycielom oraz nauczycielkom, do przygotowywania uczniów i uczennic do świadomego odbioru i tworzenia przekazów medialnych.

3. Poczucie sprawstwa jednostki i grupy oraz budowanie poczucia jednostkowej i zbiorowej odpowiedzialności za losy planety.

Wspieramy uczniów i uczennice w rozwijaniu własnych inicjatyw i dajemy im pakiet narzędzi do ich planowania i realizowania.

4. Młodzi podejmują działania na rzecz klimatu i tworzą konkretne innowacyjne rozwiązania dotyczące jego ochrony.

Zbudowane poczucie sprawstwa, wsparcie mentorskie, nauka metod pracy i wymiana doświadczeń z rówieśnikami mają dać młodym chęć i mobilizację do tego, aby aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Uczniowie i uczennice staną się edukatorami i edukatorkami dla swoich kolegów, koleżanek oraz lokalnej społeczności.