Rozwijajcie umiejętności

Globalne przegrzanie klimatu i zagrożenia nim wywołane wciąż w zbyt małym stopniu zajmują uwagę Polek i Polaków. Według raportu „Ziemianie atakują” z 2020 r. przeprowadzonego przez Kantar dla UNHCR Polska zaledwie 12 proc. społeczeństwa jest naprawdę świadomi zagrożenia i gotowi, żeby aktywnie działać. Ogromną rolę w uświadamianiu na temat zmiany klimatu rówieśników i rówieśniczek, bliskich, społeczeństw lokalnych ma młodzież. Do tego potrzeba kompetencji i umiejętności takich jak krytyczne myślenie, formułowanie przekazów, planowanie działań itp. Rozwijajcie je z naszą pomocą.

Polecane materiały

publikacje
Publikacja

Celownik

Celownik to przystępny materiał, który pomaga uczniom i uczennicom wyznaczyć cele do osiągnięcia w pracy projektowej. Można też wykorzystać go jako mapę celów do pracy indywidualnej. Dzięki temu łatwiej będzie śledzić postępy i przeprowadzić ewaluację działań, a kolejne prowadzić w bardziej efektywny sposób.

publikacje
Scenariusz

Projekt dla każdego

Scenariusz zajęć, według którego wprowadzisz uczniów i uczennice w tematykę projektową. Po zajęciach będą w stanie wyjaśnić, na czym polega metoda projektu; wymienić etapy realizacji projektu i krótko je scharakteryzować; wyjaśnić za co jest odpowiedzialny nauczyciel, a za co uczniowie i wskazać korzyści wynikające z udziału w realizacji projektu.

publikacje
Publikacja

Narzędziownik krytycznego myślenia

Publikacja dotyczy błędów poznawczych, mechanizmów społecznych, stereotypów, oraz krytycznego odbioru mediów i tworów popkultury. Narzędziownik skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek i ma zachęcić ich do pogłębiania swojej wiedzy w tym temacie i ćwiczenia umiejętności krytycznego myślenia z uczniami i uczennicami.

publikacje
Publikacja

Program warsztatu “Dlaczego dziewczyny ocalą planetę?”

Zapraszamy do przeprowadzenia warsztatu dla uczennic, wzmacniającego sprawczość uczestniczek i wiarę we własne możliwości.