Przeprowadźcie zajęcia o zmianie klimatu

Zmiana klimatu to zjawisko, które wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Szkoła powinna zatem uczyć o tym, czym jest zmiana klimatu, jakie są jej przyczyny i skutki. Rozporządzenie MEiN z 3.06.2020 roku wprowadziło edukację klimatyczną na godzinę wychowawczą (Dz.U. poz. 1008). Tę tematykę można jednak poruszać na wszystkich przedmiotach. Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy zajęć, ćwiczeń i propozycji aktywności, które sprawią, że w szkole zaczniecie mówić o klimacie.

Polecane materiały

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Scenariusze bazowe „1Planet4All - Razem dla klimatu!”

W jakim stopniu uczniowie i uczennice zdają sobie sprawę, że jako konsumenci mają potencjalną moc sprawczą – zarówno indywidualnie, jak i jako część większej grupy? Czy i w jakim stopniu myślą o konsekwencjach swoich wyborów? Czy niesprawiedliwość motywuje ich do działania?

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Wpływ zmiany klimatu na występowanie zjawisk ekstremalnych w Ameryce Północnej

Poprzez analizę fragmentów informacji prasowych na temat zjawisk takich jak huragany, powodzie i ulewne opady deszczu, uczniowie i uczennice poznają charakterystykę oraz konsekwencje tych zjawisk dla Stanów Zjednoczonych oraz innych rejonów świata.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

W jakim świecie chciałbyś, chciałabyś żyć za trzydzieści lat?

Podczas godziny wychowawczej uczniowie i uczennice poznają opowieści osób z różnych rejonów świata i dowiedzą się, jak migracje są związane ze zmianą klimatu.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Nasze miejsce na ziemi

Scenariusz na religię. Celem zajęć jest przedstawienie środowiska naturalnego jako daru Bożego, który został przekazany ludziom z miłości ku nim.