Zrównoważony rozwój

Mówimy wiele o zrównoważonym rozwoju, ale czy wiemy, co on tak naprawdę oznacza? „(…) To taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” – mówi definicja, która została sformułowana w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” wydanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 roku.

Dziś wskazuje się na trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Zrównoważony rozwój gospodarczy powinien prowadzić do większej spójności i sprawiedliwości społecznej i do podniesienia jakości środowiska naturalnego.

Świat oparty na pokoju i sprawiedliwości oraz zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju to nie tylko idealna wizja przyszłości, lecz także zobowiązanie podjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Narzędziem do urzeczywistnienia tej wizji są Cele Zrównoważonego Rozwoju, do działań na rzecz których może również włączyć się szkoła, wyjaśniając uczniom i uczennicom globalne współzależności i wyzwania oraz kształtując postawę współodpowiedzialności za otaczający ich świat. Sama również może stać się instytucją zrównoważoną.

Prezentacja materiałów

Wiedza i fakty

 Dowiedzcie się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Ścieżki do celów

Wejdźcie na ścieżkę równowagi i przeprowadźcie projekt na rzecz globalnych wyzwań.

Poszukiwanie współzależności

Szukajcie z uczniami i uczennicami globalnych powiązań na lekcjach i nie tylko.

Inspiracje do działania

Zainspirujcie się i działajcie, bo razem możemy więcej.

Jak się zaangażować?

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI

Wesprzyjcie uczniów i uczennice w realizacji projektu młodzieżowego

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Edukacja globalna daje możliwość pokazania wielu zagadnień zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wyzwania, przed rozwiązaniem których stoimy, nie powinny kojarzyć się negatywnie, powinny motywować do działania. Jednak, żeby mieć odpowiednią motywację do działania należy pamiętać o tym, że uczniowie muszą nauczyć się samodzielnie wyszukiwać istotne informacje. Powinni też umieć uargumentować swoje decyzje, co do wybranych źródeł informacji.

Mariola Romel-Kosiedowska
nauczycielka fizyki

Motywacja, która skłoniła mnie do udziału w projekcie przekształciła się w pewność, że chcę to zrobić. Chcę upowszechniać Cele Zrównoważonego Rozwoju, chcę uczyć się przez całe życie i chcę uczyć innych. Jako konsultant mam nowe możliwości docierania do ludzi w różnym wieku, a przez nauczycieli do dzieci i młodzieży.

Alojzy Zimończyk
konsultant

Uważamy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ jeśli damy nawet jedną małą cegiełkę od siebie, to razem, zbudujemy potężny mur przeciwko przeszkodom, które już atakują w naszą planetę. Między nami, ludźmi, musi zajść symbioza”, abyśmy razem uratowali naszą planetę i życie ludzkie.

młodzież biorąca udział w festiwalu internetowym
podczas Tygodnia Edukacji Globalnej 2020