Wiedza i fakty

Poznajcie 17 celów rozwojowych i razem ze swoimi uczniami oraz uczennicami poszukajcie odpowiedzi na pytanie, na jakie wyzwania globalne one odpowiadają i jakie rozwiązania są już wdrażane przez społeczność międzynarodową. Zastanówcie się, jakie wyzwanie jest ważne dla Waszej społeczności lokalnej, a w następnym roku podejmijcie własne działania na rzecz Celów.

Polecane materiały

graficzne
Materiał graficzny

Plansze nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju

Skorzystajcie z zestawu plansz, który zawiera podstawowe informacje na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby dowiedzieć się o  wyzwaniach, przed którymi stoi współczesny świat.

film
Film

Malala: Wprowadzenie do Celów Zrównoważonego Rozwoju

Malala Yousafzai, najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, opowiada o wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość, i o tym, jak ważna jest współpraca wszystkich ludzi, aby stawić im czoła.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Jak „rozprawić się” z wyzwaniami współczesnego świata? Rozprawka – ćwiczenia redakcyjne

Uczniowie i uczennice podczas lekcji dowiedzą się, co to jest rozprawka, jak jest zbudowana, jakiego słownictwa używać w tej formie wypowiedzi pisemnej, aby uzasadnić swoje stanowisko.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gra matematyczna z wykorzystaniem danych statystycznych

Uczniowie ćwiczą odczytywanie i interpretowanie danych z tabel i diagramów na podstawie wskaźników przyjętych w Polsce dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.