Inspiracje do działania

Cele Zrównoważonego Rozwoju to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, samorządów, biznesu i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im zadania określone w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle ze sobą współpracować i szukać wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Osiągnięcie jednego Celu zbliża nas do osiągnięcia pozostałych! Liczy się każde, nawet najmniejsze działanie!

Polecane materiały

film
Film

Lokalne działanie, globalna zmiana – 5 krótkich historii

Przed światem stoi wiele wyzwań. Od tego, jak się z nimi zmierzymy, zależy nasza przyszłość. Poznajcie bohaterów i bohaterki, którzy działają na rzecz lepszego świata.

dp
Dobra praktyka

Przykłady projektów na rzecz globalnych wyzwań

Poznajcie przykłady projektów na rzecz globalnych wyzwań, które przeprowadziły szkoły z całej Polski i znajdźcie inspirację do działania.

scenariusz_cwiczenie
Ćwiczenie

Jestem solidarny, jestem solidarna

Ćwiczenie na etykę. Młodzież Cele Zrównoważonego Rozwoju. Pracuje w grupach trzy-, czteroosobowych, próbując zastosować w praktyce ideę solidarności społecznej.

publikacje
Publikacja

Wzór na dobrą praktykę – 10 przykładów działań uczniowskich

Przedstawiamy zestaw inspirujących działań uczniowskich, które pokazują, jak włączać wątki globalne do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach przedmiotów ścisłych.