Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?”

Aktualność

Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?” to bezpłatne wydarzenie dla dyrektorów i wicedyrektorów z wszystkich rodzajów szkół. Jest ono poświęcone prowadzeniu szkół, w których współpraca, dialog i wzajemne wsparcie wszystkich członków szkolnej społeczności są szczególnie ważne.

Na naszej konferencji:

 • weźmiesz udział w warsztatach, wykładach, panelach oraz nieformalnych spotkaniach,
 • pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności  na zróżnicowanych i angażujący zajęciach,  
 • poznasz dyrektorów i wicedyrektorów o podobnych potrzebach i doświadczeniach, z którymi wymienisz się swoją wiedzą 
 • odniesiesz treści zajęć prowadzonych przez doświadczonych ekspertów do własnych doświadczeń i uwarunkowań Twojej szkoły, a następnie wprowadzisz je w swojej praktyce

Konferencja jest też  okazją do dialogu i budowania sojuszy z innymi dyrektorami, ekspertami oraz instytucjami  zajmującymi się edukacją. 

Dołącz, aby rozwijać szkołę, w której okna i drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich:

 • głos młodych ma znaczenie i nie oznacza to sporów  między nauczycielami i uczniami,
 • jest przestrzeń do współdecydowania nauczycieli, uczniów i rodziców, a także do ćwiczenia na co dzień demokratycznych praktyk,
 • cała szkolna społeczność każdego dnia doskonali  się w dialogu i budowaniu mądrych sojuszy,
 • korzysta się ze sprawdzonych sposobów na współpracę od ucznia po organ prowadzący,
 • dyrektor korzysta z prostych  narzędzi do angażowania zespołu i wzajemnego wspierania się,
 • rada pedagogiczna jest przestrzenią współpracy i wzajemnego uczenia się, a spotkania z rodzicami czasem  działania wspólnie na rzecz ucznia i jego potrzeb.

Przyjedź, żeby dowiedzieć się jak:

 

 • włączać uczniów, nauczycieli i rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących spraw szkolnych,
 • angażować szkolną i lokalną  społeczność na rzecz rozwoju szkoły,
 • wdrażać skuteczne praktyki poprawiające szkolną komunikację i współpracę,
 • tworzyć szkolne sieci wzajemnego wspierania się.

KIEDY?

Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?” odbędzie się 22 i 23 lutego 2024 roku. Spotkamy się w godzinach porannych i pożegnamy po południu następnego dnia.

GDZIE?

Europejskie Centrum Solidarności,
Gdańsk, Pl. Solidarności 1


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg z 22 na 23 lutego.

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów. Mogą to być dwie osoby z jednej placówki. Liczba miejsc ograniczona.

Prowadzący

Patrycja Medowska (ECS)

Z wykształcenia germanistka. Przez wiele lat dziennikarka Polskiego Radia RDC. W Fundacji im. Konrada Adenauera w Polsce odpowiedzialna za relacje z mediami i organizację wydarzeń dotyczących integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. Od 2008 roku pracowniczka Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; pełni funkcję zastępczyni dyrektora ds. kultury obywatelskiej.

Przemysław Kluge (CEO)

Tworzy, organizuje i koordynuje działania, które są rozwojowe dla dyrektorów szkół, m.in. cykl webinariów i seminariów „Odporna szkoła” dla dyrektora i Letnią Szkołę Dyrektorów. Jest polonistą. Wykształcenie uzupełniał licznymi studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania oświatą i ewaluacji. Ma rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która uprawnia go do prowadzenia treningów interpersonalnych. W trakcie 32-letniej kariery w edukacji był bibliotekarzem, nauczycielem, dyrektorem szkoły (publicznej i prywatnej), trenerem oświatowym i biznesowym, dyrektorem ośrodka ORKE przy WSiP.

Sylwia Żmijewska-Kwiręg (CEO)

Kieruje działem „Szkoła ucząca się” w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie z zespołem rozwija program, zwłaszcza w zakresie upowszechniania współpracy nauczycieli i dyrektorów oraz rozwijania przywództwa edukacyjnego. Jest nauczycielką wiedzy o społeczeństwie, twórczynią programów nauczania i podręczników, współautorką programów kompleksowego wspomagania szkół oraz materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji. Certyfikowana trenerka, tutorka i mentorka programów CEO i innych organizacji pozarządowych.

Małgorzata Borowska-Leszczyszyn

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Akademia Liderów Oświaty, nauczycielka j. polskiego i historii. Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie - Aktywna Szkoła - wdrażająca innowacyjne rozwiązania w nauczaniu. Twórczyni autorskich rozwiązań skoncentrowanychna nauczaniu interdyscyplinarnym – z powodzeniem stosowanych w codziennej pracy z uczniami w Szkole Podstawowej w Lubieszewie. Entuzjastka edukacji nastawionej na podmiotowość ucznia i tworzenie środowiska nauczania sprzyjającego rozwojowi potencjału każdego ucznia. Od 2012 r. trenerka edukacyjna, mentorka i asystentka szkół w programach koncentrujących się na budowaniu współpracy nauczycieli i wykorzystywaniu w praktyce nowatorskich rozwiązań w kierunku podnoszenia jakości pracy szkoły. Jest doświadczoną praktyczką oceniania kształtującego, które pielęgnuje w kierowanej przez siebie placówce.

Zygmunt Medowski

Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Trener i Superwizor PTDM. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Agnieszka Tomasik

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny i polonistka, innowatorka, ekspertka zmiany, popularyzuje edukację obywatelską, prawną i konektywizm w uczeniu się i zarządzaniu. Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowczyni na uniwersytecie Merito i liderka nauczycielskiej sieci Kreatywnej Pedagogiki.

Zofia Gajger

Członkini samorządu uczniowskiego w XIV LO w Gdańsku. Angażuje się społecznie, uczestniczy w Kole Inicjatyw Społecznych w XIV LO, współorganizuje Uczniowską Konferencję Praw Człowieka. Interesuje się kryminologią, psychologią, a także makijażem oraz modą.

dr Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański)

Profesor UG, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią osobowości. Interesuje się analizą relacji międzygrupowych, działań zbiorowych, dynamiką grup oraz motywacją do angażowania się i popierania działań przemocowych. Prowadził badania między innymi wśród osób uczestniczących w Marszach Równości, Czarnych Protestach, Światowych Dniach Młodzieży, strajku nauczycieli, a także wśród wolontariuszy WOŚP i kibiców piłkarskich. Bada także zniekształcenia poznawcze wpływające na odbiór i ocenę zjawisk społecznych, oraz to, w jaki sposób charakterystyki miejsca zamieszkania związane są z jakością życia. Prowadzi warsztaty i wykłady popularyzujące naukę. Współautor książki „Między Grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią” oraz „Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu”.

Elżbieta Krawczyk (CEO)

Kieruje pracami Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka programów edukacyjnych, publikacji i kursów e-learningowych z zakresu edukacji globalnej, międzykulturowej i ekologicznej. Jest absolwentką arabistyki i islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stosunków międzynarodowych ze specjalizacją w zakresie międzynarodowej współpracy rozwojowej w Collegium Civitas oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Członkini ruchu Climate Reality.

Anna Listewnik

Filolożka, pedagożka dramy, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito. Od września 2016 roku pełni funkcję dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Zakładała oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Organizuje Międzynarodowe Konferencje „Współpraca edukacyjna Gdańsk–Lwów–Odessa–Kutaisi–Batumi”.

Dariusz Zelewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego. Członek Pomorskiej Rady Oświatowej w Gdańsku. Trener w edukacji, współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako asystent Szkół Uczących Się oraz Dyrektor Konsultant Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową.

Sulisława Borowska

Animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego i metody action learningu – od ponad 20 lat związana z Fundacją Kaszubski Uniwersytet Ludowy (obecnie wiceprezeska) oraz współwłaścicielka Pracowni Szkła Artystycznego „SuliArt”. Od kilku lat mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych i usłyszenie ich głosu przez dorosłych. Aktywna mieszkanka sołectwa Nowa Ameryka, w którym współtworzy nieformalną grupę „Odkryj życie w Nowej Ameryce”. Tamże z radością praktykuje współpracę międzypokoleniową i uczy się współdziałania z młodymi. W życiu cieszy ją możliwość tworzenia przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym.

Maria Kryger

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w XIV LO w Gdańsku, angażuje się społecznie, uczestniczy w Kole Inicjatyw Społecznych przy XIV LO, współorganizuje Uczniowską Konferencję Praw Człowieka i wydarzenia z życia szkolnego, a w wolnym czasie chodzi na koncerty, gra na ukulele i gitarze. Żegluje i jest harcerką.

Helena Chmielińska-Plaszczyk

Zastępczyni przewodniczącej XIV LO w Gdańsku. Angażuje się społecznie, uczestniczy w Kole Inicjatyw Społecznych w XIV LO, współorganizuje Uczniowską Konferencję Praw Człowieka. W wolnym czasie chodzi na zajęcia przygotowujące do szkoły filmowej, co jest jej pasją. Lubi też grać w gry na konsoli np. „Wiedźmin 3".

Konferencja realizowana w ramach inicjatywy finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Organizatorami konferencji są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności.​

Inne aktualności

Aktualności

23/05/2024
Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych
Już 14 czerwca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla uczestników naszych projektów: Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych realizowanych w programach Globalnej Szkoły i Ekologicznej Szkoły.Prezentacja odbędzie się w gronie grup projektowych, wśród...
czytaj więcej»
Konferencja dla nauczycieli, na zdjęciu dziewczynka z namalowanym na policzku niebiesko-zielonym przypominającym kulę ziemską
29/04/2024
Konferencja „SPOKÓJ W SOBIE – POKÓJ W ŚWIECIE. Jak wykorzystać nasze zasoby w obliczu globalnych wyzwań?”
Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych naszymi programami! To okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w projektach obszaru „Odpowiadaj na globalne wyzwania” i wymienić się z nimi doświadczeniami i przemyśleniami. To...
czytaj więcej»
25/10/2023
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2023
 Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele,zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Wydarzenie odbywa się...
czytaj więcej»
30/08/2023
Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?
Zapraszamy do udziału w konferencji projektu „O pracy w szkole w czasach migracji” Dwudniowa konferencja „Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?” to okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w...
czytaj więcej»
25/08/2023
Ruszyła rekrutacja do naszych programów dla nauczycieli
Końcówka sierpnia to czas planowania i start rekrutacji do naszych programów w nowym roku szkolnym. Sprawdźcie, jakie projekty w tematach związanych z edukacją globalną i ekologiczną przygotowaliśmy dla Was na...
czytaj więcej»
06/06/2023
Webinarium „My (i) natura. W trosce o środowisko i nas samych”
Zapraszamy już 19 czerwca o 17:30! Zdajemy sobie sprawę, że mijający rok był wymagającym czasem, dlatego przygotowaliśmy webinarium, który nastroi Cię do odpoczynku. Dostaniesz od narzędzia do radzenia sobie ze...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań