Edukacja globalna

Ze współczesnymi wyzwaniami globalnymi – zmianą klimatu, migracjami, nierównościami, zanikiem bioróżnorodności, łamaniem praw człowieka – nikt nie jest w stanie uporać się w pojedynkę. Jesteśmy od siebie nawzajem zależni i wydarzenia w innych części światach – dotykają i nas. Działa to też w drugą stronę – nasze codzienne decyzje mają znaczenie dla mieszkańców i mieszkanek odległych części świata. Jak stawiać czoło globalnym wyzwaniom indywidualnie każdego dnia, ale też jak działać z empatią i solidarnie? Jak można analizować i rozumieć globalne procesy i wyciągać z nich wnioski? Jak młody człowiek ma odnaleźć się w „globalnej wiosce” pełnej współzależności, sprzecznych opinii i fake newsów?

Edukacja globalna to część edukacji obywatelskiej, która pomaga młodym ludziom zrozumieć otaczający ich świat.

Jej głównym celem jest kształtowanie umiejętności kluczowych, takich jak: krytyczne myślenie, prowadzenie dialogu, zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi, ale też postaw otwartości, solidarności, odpowiedzialności za innych ludzi i planetę.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

Zagadnienia, które podejmujemy w ramach edukacji globalnej:

Dlaczego edukacja globalna w szkole?

Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych

Edukację globalną można z powodzeniem włączać w podstawę programową.

Projekty młodzieżowe na rzecz globalnych wyzwań

Zacznijcie działać i zaprojektujcie razem lepszy świat dla wszystkich.

Badanie postaw uczniów i uczennic

Zaplanujcie adekwatne działania edukacyjne i sprawdzajcie ich skuteczność.

Czym jest globalna szkoła?

Sprawdźcie, jak stworzyć szkołę, która odpowiada na globalne wyzwania.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Jestem dumna z tego, że poznałam nowe narzędzia do realizacji podstawy programowej. Dzięki temu że wprowadziłam inne tematy do podstawy programowej, rozwinęłam zainteresowanie młodzieży światem. Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do pracy z EG, ponieważ mam świadomość  większego zmotywowania młodzieży do nauki, poszukiwania wartościowych informacji i  zaangażowania się w różnoraką działalność. Sama zyskałam sporo, bo lepiej rozumiem tematy globalne, rozwinęłam się osobiście, a także wymieniłam się doświadczeniem z innymi, równie entuzjastycznie nastawionymi nauczycielami. Mam materiały i pomysły na lekcje, które wykorzystuję  i modyfikuję do swoich potrzeb. A konkretne, niebanalne pomysły na lekcje zawsze ”kupuję”.

nauczycielka
uczestniczka kursu e-learningowego CEO z edukacji globalnej

Dla mnie, nauczycielki geografii, edukacja globalna jest pomostem łączącym wiedzę, umiejętności, postawy i wynikające z nich działania. Uświadamia mi, jak silne i szerokie są współzależności globalne. Dzięki edukacji globalnej staram się świadomie i odpowiedzialnie podejmować codzienne decyzje, myśląc o teraźniejszości i przyszłości Ziemi.

Hanna, nauczycielka geografii
ekspertka CEO

Zajmowanie się zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej podnosi moją świadomość obywatelską. Zauważyłam, że mam odwagę zadawać pytania, na które nie od razu znam odpowiedź, ale samo podążanie za jakimś pytaniem wpływa na mnie rozwijająco. Myślę, że dzięki temu, że u siebie obserwuję ten rozwój, jestem bardziej autentyczna w oczach moich uczniów i uczennic.

Jadwiga, nauczycielka języka polskiego,
ekspertka CEO