Dobra edukacja globalna

Czy zastanawialiście się kiedyś nad jakością edukacji, nad jakością pracy szkoły czy jakością własnej pracy jako nauczyciela i nauczycielki?

Zależy nam na wysokiej jakości edukacji, w tym edukacji globalnej, która jest czymś znacznie więcej niż wiedzą o świecie i o globalnych współzależnościach. Edukacja globalna kształtuje postawy i umiejętności, odwołując się do wartości, które leżą u jej podstaw. To dzięki nim możliwe jest podejmowanie aktywności i działanie na rzecz zmiany – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Poniższe wskazówki podpowiadają, w jaki sposób pracować z uczniami i uczennicami w obszarze edukacji globalnej wysokiej jakości.

Co owe zasady oznaczają w praktyce szkolnej? Poniżej przyjrzyjmy się wybranym kryteriom edukacji globalnej wysokiej jakości. 

Edukacja globalna...

Omawiając zagadnienia dotyczące globalizacji, ilustrujcie je przykładami z życia uczniów i uczennic i pokazujcie analogiczne procesy zachodzące w krajach globalnego Południa i globalnej Północy. Stosujcie metody, które pozwolą im zrozumieć te powiązania i wzmocnią umiejętność kreatywnego myślenia.

Zachęcajcie uczniów i uczennice do aktywnego włączania się w życie społeczności lokalnej. Kształtujcie postawy: odpowiedzialności, solidarności, empatii, zwracając uwagę na to, że naszymi codziennymi wyborami – robiąc zakupy, głosując czy wybierając środek transportu – możemy świadomie wpływać na świat.

Wyświetlając filmy bądź pokazując fotografie, zastanówcie się, czy sami, będąc w takiej sytuacji, chcielibyście być tak przedstawionymi. Zapoznajcie się z Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa*; wspólnie z uczniami/uczennicami analizujcie bieżące przekazy medialne, zastanawiając się nad ich znaczeniem i funkcją.

Stwarzajcie uczennicom i uczniom okazje do dyskusji, nie unikajcie trudnych tematów i pozwalajcie na wyrażanie własnych opinii oraz świadome podejmowanie decyzji. Pokazujcie, w jaki sposób krytycznie analizować docierające do nich informacje – kto jest ich autorem lub autorką, w jakiej sytuacji i w jakim celu powstały.

Zachęcajcie młodzież do zadawania pytań, dzielenia się własnymi odczuciami i emocjami, a także poznawania odczuć i emocji innych osób – zarówno w klasie, jak i odnosząc się do postaci i historii, które poznajecie podczas zajęć. Stosujcie metody, które rozwijają empatię i zachęcają do podejmowania aktywności

* Więcej nt. Kodeksu informowania o krajach globalnego Południa w tekście Zmieniamy świat słowem (i obrazem).