Czym jest globalna szkoła?

Szkoła, która pomaga odpowiadać na globalne wyzwania, to:

Jak tworzyć globalną szkołę? Kilka wskazówek:

Polecane materiały

graficzne
Plakat

Biblioteka z klimatem

Biblioteka to miejsce, w którym mogą spotkać się społeczności szkolna i lokalna, i razem zadbać o klimat – poznajcie wskazówki, jak to robić!

publikacje
Pakiet ekspercki

Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?

Materiały dla kadry zarządzającej i pedagogicznej wyjaśniające, jak wspierać dzieci z doświadczeniem migracyjnym i budować integrację w wielokulturowej szkole

dp
Dobra praktyka

Dzień Różnorodności Kulturowej i Dzień Afryki

Ciekawą możliwością na bycie Globalną szkołą są obchody dni  międzynarodowych ustalonych przez ONZ, poświęconych aktualnym wyzwaniom globalnym, w tym właśnie zachowaniu różnorodności kulturowej.