Czyste powietrze

Powietrze to mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Głównymi składnikami powietrza są azot, tlen, argon, dwutlenek węgla i para wodna. Niestety w skład powietrza coraz częściej wchodzą też substancje niepożądane, takie jak pyły zawieszone i ich składowe, a w mediach coraz częściej słyszymy, że polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Co to jest smog? Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza?

Odpowiedzi na te pytania uczniowie i uczennice mogą poznawać w szkole, w ramach edukacji ekologicznej, na różnych zajęciach przedmiotowych wykorzystując metodę eksperymentu, obserwacji, współpracy międzyprzedmiotowej i w ramach projektu edukacyjnego. Dzięki podejmowaniu w szkole tematu czystego powietrza młodzi ludzie będą świadomi wyzwań, które dotyczą bezpośrednio ich społeczności lokalnej i ich samych oraz tego, jak skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza tak, by mogli żyć w zdrowym środowisku. Działania na rzecz czystego powietrza wpisują się w rozwiązywanie globalnych wyzwań, w postaci Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia oraz Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności. Do zadań ustalonych w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju należy między innymi:

Poznajcie nasze materiały edukacyjne

Wiedza i fakty o niskiej emisji

Przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących czystego powietrza.

Młodzież poznaje niską emisję

Wzmacnianie świadomości uczniów i uczennic.

Działania młodzieży na rzecz czystego powietrza

Jak działać na rzecz czystego powietrza?

Jak się zaangażować?

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do programu Ekologiczna szkoła wprowadzającego do edukacji ekologicznej, której częścią może być tematyka związana z czystym powietrzem.

KURS DLA MŁODZIEŻY ONLINE

Zapraszamy do realizacji z młodzieżą kursu online, którego celem wzmocnienie wiedzy na temat niskiej emisji oraz wspólna realizacja projektu młodzieżowego.

Czyste powietrze to sprawa nas wszystkich. Zaangażujcie do walki o zdrowe życie i czyste środowisko uczniów, uczennice, społeczność szkolną, ale też mieszkańców, mieszkanki waszej okolicy, instytucje i firmy. Zobaczcie, kogo i w jaki sposób możecie zaangażować w ochronę powietrza.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Poznaliśmy swoje mocne strony. Nauczyliśmy się, że mamy realny wpływ na nasze środowisko, że małymi krokami zmieniamy postawy innych. Nauczyliśmy się współpracy i dzielenia się zadaniami. Że wspólnie odpowiadamy za nasze działania, które zostawiają swój ślad w środowisku. [Co było dla Was szczególnie ważne?] Chyba dotarcie do jak największej liczby osób z kampania informacyjną o smogu i niskiej emisji oraz naszej ankiecie.

Marzena Korolczuk
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków

Nauczyliśmy się, jak prawidłowo napisać petycję, jak przeprowadzić rozmowę z Panem dyrektorem, przewodniczącą Rady Rodziców oraz Panem prezesem. Zastanawialiśmy się, jakich użyć argumentów, aby przekonać innych do podpisania naszej petycji. Nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą i innymi osobami, poprzez wspólne działania bardziej poznaliśmy nasze koleżanki i kolegów.

Hanna Szymańska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Akcja informacyjna na temat niskiej emisji. Wiedza wzrosła nie tylko u uczniów biorących udział w projekcie, ale też u nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

Barbara Joka
Szkoła Podstawowa w Choroszczy