Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Warto stworzyć przyjazną atmosferę wokół szkoły działań – im więcej przychylnych Wam osób, tym większa szansa na udane przedsięwzięcie. Przy realizacji projektu młodzieżowego, planowaniu działań edukacyjnych lub rzeczniczych warto pomyśleć o sojusznikach i sojuszniczkach pośród społeczności lokalnej oraz budować z nimi dobre relacje. Taka współpraca powinna obu stronom przynosić korzyść. W Waszym otoczeniu z pewnością jest też wiele innych osób chętnych do współpracy: organizacje pozarządowe, władze miasta, dom kultury, podróżnicy, podróżniczki, lokalni aktywiści, aktywistki oraz eksperci i ekspertki z różnych dziedzin:

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek dotyczących współpracy ze społecznością lokalną i zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem dobrych praktyk:

Współpraca z Instytucjami administracji publicznej

Szkoła podjęła współpracę m.in z Biurem Zarządzania Kryzysowego oraz Biurem Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W ramach współpracy młodzież wzięła udział w zajęciach na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wzmacniając swoją wiedzą na temat ich prawidłowego unieszkodliwiania. Pracownicy Departamentu Środowiska udzielili Młodzieży wsparcia merytorycznego oraz wywiadu na temat działań miasta podejmowanych w ramach walki z niską emisją.

Chcąc nawiązać współpracę z instytucją miejską, dobrze jest na początek zasięgnąć wiedzy w punkcie Informacji Urzędu Miejskiego. Jego pracownik wskaże nam odpowiedni departament lub biuro, który pomoże nam w konkretnej sprawie. Tak właśnie uzyskaliśmy adres i numer kontaktowy do Departamentu Ochrony Środowiska.”

Współpraca z instytucjami miejskimi okazała się, wbrew pierwotnym obawom, nieskomplikowana i owocna. Dziękujemy serdecznie pracownikom tych instytucji ‒ byli kompetentni oraz chętni do pomocy i współpracy. Bez nich nasz projekt byłby zdecydowanie mniej udany. […]

Co zyskała szkoła dzięki współpracy:

 •  promocję szkoły w społeczności lokalnej,
 •  bardziej świadomych uczniów i uczennice, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi.”

Źródło: Elżbieta Cybulińska, Dobra praktyka Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku – Instytucje miejskie, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2019.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szkoła podjęła współpracę m.in. z Urzędem Miejskim, Rowerowym Białymstokiem, Fundacją Instytut Działań Miejskich i Strażą Miejską. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi grupa projektowa wraz z opiekunką zorganizowała w swoim mieście przejazd rowerowy promujący ten środek transportu, zwracający uwagę na problem emisji zanieczyszczeń poprzez transport samochodowy. Wydarzenie wsparł również Urząd Miejski, który wydał zgodę na przejazd i przekazął gadżety dla uczestników i uczestniczek, takie jak odblaskowe kamizelki, opaski, plecaki,  smycze, metrówki, notesiki. Wszyscy rowerzyści i rowerzystki otrzymali „bezpieczną” pamiątkę.

Z drugą Fundacją grupa projektowa umówiła wykłady i warsztaty na temat aktywności obywatelskiej dla uczniów i uczennic całej szkoły.

Co zyskała szkoła dzięki współpracy:

 • promocja szkoły w mieście jako instytucji dbającej o czyste powietrze, promującej postawy ekologiczne, wskazującej bezpieczne i atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, 
 • integracja młodzieży szkolnej podczas wspólnego przejazdu rowerami przez ulice miasta. […]

Wskazówki dotyczące współpracy z NGO:

 • warto wysłać e-mail z prośbą o kontakt, z zapytaniem o współpracę lub zadzwonić, jeżeli są udostępnione numery telefonu,
 • w takich organizacjach zazwyczaj można spotkać osoby zaangażowane w pracę na rzecz społeczności, chętne do pomocy i współpracy – jeżeli same nie będą mogły pomóc, to wskażą, do kogo można się udać,
 • warto zadawać pytania w myśl zasady „Kto pyta, nie błądzi”.

Źródło: Magdalena Grzybowska, Dobra praktyka Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku – Organizacje pozarządowe, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2019.

Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami

Szkoła podjęła współpracę m.in. z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych,  Stowarzyszeniem AgroGroup, Fundacją Instytut Działań Miejskich oraz nauczycielkami z innych szkół. W ramach projektu młodzieżowego w szkole przeprowadzono ankiety dotyczącej świadomości społecznej co do zagadnienia niskiej emisji oraz wywiad z lekarzem o wpływie smogu na zdrowie. W szkole odbyły się również zajęcia na temat niskiej emisji i smogu w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej. Natomiast w ramach projektu rzeczniczego grupa projektowa ze wsparciem nauczycielek i specjalistów z organizacji pozarządowych przygotowała petycję w sprawie instalacji mierników zanieczyszczenia powietrza. Szkoła zbierała podpisy online, zachęcając do podpisów rodziców oraz inne szkoły.

Co zyskała szkoła dzięki współpracy:

 • promocję szkoły w społeczności lokalnej, 
 • wsparcie specjalisty,
 • poparcie organizacji pozarządowych,
 • bardziej świadomych uczniów i uczennice, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Co zyskali uczniowie i uczennice dzięki współpracy:

 • podnieśli swoją świadomość w kwestii czystości powietrza i sposobów jego ochrony,
 • poznali sposób tworzenia petycji i proces publikacji, promocji, zbierania podpisów oraz składania podpisanej petycji”.

Źródło: Marzena Korolczuk, Dobra praktyka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku – petycja, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2019.

Dzięki nawiązywaniu kontaktu ze społecznością lokalną i organizacji szeroko zakrojonych działań edukacyjnych szkoła wzmacnia u uczniów i uczennic postawy, wartości i umiejętności niezbędne, by odnajdywać się w świecie i stawiać czoła jego wyzwaniom, a sama placówka staje się bardziej widoczna i doceniana w środowisku lokalnym.