O niskiej emisji w szkole

Zagadnienia związane z czystością powietrza z powodzeniem można włączać na różnych przedmiotach. Edukacja ekologiczna, do realizacji której Was zachęcamy, umożliwia włączanie tematyki środowiskowej zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. W publikacji Scenariusze zajęć na temat niskiej emisji” proponujemy scenariusze na trzy przedmioty (chemia, biologia i wiedza o społeczeństwie), wychodząc z założenia, że niska emisja wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Dzięki temu uczeń i uczennica może zrozumieć, że zjawisko chemiczne, jakim jest np. powstawanie zanieczyszczeń w wyniku nieefektywnego spalania paliw, ma swoje korzenie w braku społecznej odpowiedzialności i świadomości każdego i każdej z nas. Dzięki podejściu międzyprzedmiotowemu młodzież będzie mogła za pomocą metody eksperymentu przeprowadzić badanie stanu powietrza, a następnie wiedzę wykorzystać podczas działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń w swojej najbliższej okolicy, w ramach godziny wychowawczej lub WOSu. Takie podejście ma na celu pokazywanie zależności między elementami otaczającego nas świata, co jest zgodne z założeniami edukacji ekologicznej.

Tworzone przez nas materiały mają na celu wprowadzenie uczniów i uczennice w tematykę niskiej emisji, jak i odnoszenie się do doświadczeń młodzieży związanych ze środowiskiem lokalnym, zapraszając uczniów i uczennice do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość. Podczas planowania zajęć na temat zanieczyszczenia powietrza zachęcamy do włączania proponowanych przez nas strategii:

Treści dotyczące niskiej emisji poruszane w proponowanych na serwisie materiałach edukacyjnych, w wielu aspektach są zgodne z założeniami podstawy programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Z częścią z nich możesz zapoznać się w  uzupełnieniu publikacji „Scenariusze zajęć na temat niskiej emisji” dla nauczycieli i nauczycielek klasy VII i VIII szkoły podstawowej.