Migracje

Współczesny świat oferuje nam możliwość mobilności na niespotykaną do tej pory skalę. To jeden z ważnych czynników, który wpływa na dzisiejsze migracje. Szacuje się, że na całym świecie co trzecia osoba posiada doświadczenie migracji, zaś 18 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami kraju. Polska staje się także coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów i migrantek. Około 45 proc. przebadanych młodych Polaków i Polek deklaruje, że spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców („Współczesne migracje”, Raport z badania, 2020, CEO). Migracje w coraz większym stopniu stają się elementem naszej codzienności i wpływają na rzeczywistość młodych.

Jako dorosłe osoby będą oni musieli odnaleźć się w nowej, mobilnej rzeczywistości i ją współtworzyć. Dlatego warto przybliżać uczniom i uczennicom zagadnienie migracji w kontekście polskim i światowym, aby zaopatrzeni w wiedzę oraz niezbędne umiejętności i kompetencje, potrafili odnaleźć się w złożonym, wielowymiarowym świecie. Dzisiaj, gdy zmagamy się z rosnącą polaryzację poglądów na ważne społecznie tematy i dezinformacją, warto pokazywać młodzieży dobre wzorce, uczyć rozmowy i dialogu oraz zachęcać do refleksji na temat zjawiska migracji. W ten sposób możemy kształtować postawy obywateli, obywatelek i przyszłych liderów i liderek, którzy będą działali na rzecz integracji i budowania otwartej społeczności: lokalnej, narodowej i europejskiej.

Poznajcie nasze materiały edukacyjne

Wiedza i fakty o migracjach

Zdobądź wiedzę o migracjach XXI wieku z rzetelnych źródeł i sprawdź, co o migracjach wiedzą i myślą młodzi ludzie.

Jak rozmawiać o migracjach?

Otwieraj na różne punkty widzenia i ucz dobrej rozmowy na trudniejsze tematy.

Storytelling: Historie migracyjne

Za danymi statystycznymi stoją ludzie i ich konkretne historie. Poznaj opowieści o migracjach z pierwszej ręki – od samych migrantów i migrantek.

Reaguj na stereotypy i uprzedzenia

Buduj społeczność szkolną opartą na szacunku do drugiego człowieka, w której każdy czuje się bezpiecznie.

Jak się zaangażować?

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Zobacz, jakie prowadzimy aktualnie kursy, programy, warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek.

KAMPANIA „PONAD GRANICAMI"

Poznaj historie migrantów i migrantek i pokaż je swoim uczniom i uczennicom. Włączcie się do dyskusji na temat współczesnych migracji.

Poznajcie opinie tych, którzy już z nami współpracują!

“Wyposażyliście mnie w wiedzę konieczną do prowadzenia takich zajęć. Łatwo mówi się o problemach globalnych związanych np. z ociepleniem, brakiem wody czy łamaniem praw dziecka, człowieka. Wy daliście mi odwagę mówienia o sprawach trudnych, często nieakceptowalnych przez małe środowiska.”

Uczestniczka kursu internetowego
Rozmawiajmy o uchodźcach 2020

„Udział w kursie mnie odmienił… wiele tematów związanych z prawami człowieka (łamaniem praw człowieka) realizowałam „pokątnie”, ponieważ nie chciałam narazić się na zarzut, że nie realizuję programu nauczania. Teraz mam o wiele więcej odwagi wyrażać sprzeciw wobec edukacji, która nie uwzględnia Innego/Innej – migranta/migrantki, uchodźcy/uchodźczyni, nie upomina się o niego/nią. Dzięki szkoleniu zrozumiałam, że nie ma dla edukacji lepszej drogi niż edukacja do dialogu.”

Uczestniczka kursu internetowego
Rozmawiajmy o uchodźcach 2020

“Chciałabym częściej wykorzystywać na lekcji metodę storytellingu. Myślę, że droga do zrozumienia drugiego człowieka, jego motywacji, potrzeb, pragnień, dążeń, jego bólu, smutku i radości wiedzie przez opowieść. Scenariusze opracowane przez CEO zainspirowały mnie do stworzenia sobie bazy materiałów na temat zjawiska migracji i uchodźstwa. Zachęciły również do pisania scenariuszy lekcji. Scenariusze zajęć opracowane przez CEO są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, można scenariusz realizować punkt po punkcie, ale też dokonywać w nim pewnych zmian, bez obawy, że zawali się cała konstrukcja.”

Basia Głąb
nauczycielka filozofii i etyki w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie