Wiedza i fakty o migracjach

Młodzież już staje się odpowiedzialna za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w kolejnych pokoleniach. Migranci i migrantki są coraz częściej obecni w naszych lokalnych społecznościach, a młodzi ludzie czują się częścią europejskiej wspólnoty. Dlatego ważne, aby młodzież była świadoma faktów na temat migracji: kierunków i ruchów migracyjnych, przyczyn i konsekwencji przemieszczania się ludności, a także dostrzegała wielowymiarowość tego zjawiska (nie tylko w kontekście wyzwań globalnych, ale również korzyści i wyzwań dla lokalnych społeczności).

film
Filmy

Jakie są przyczyny migracji?

Sprawdźcie, co naprawdę skłania ludzi do opuszczania własnych domów i krajów. Opowiada Nassim Majidi – badaczka procesów migracyjnych.

artykul(4)
Artykuł

Czy żyjemy w czasach największych migracji w historii?

Wydaje się, że Europa doświadcza dzisiaj migracji na niespotykaną dotąd skalę. Czy na pewno? Europa nie jest jedynym upragnionym celem migrantek i migrantów.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Dlaczego stoimy przed niepowtarzalną szansą zmiany świata na lepszy?

Jakie są zależności między migracjami a Celami Zrównoważonego Rozwoju? Zajęcia wprowadzają młodzież w tematykę przyczyn i skutków współczesnych migracji ludności.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Badanie postaw młodzieży szkolnej wobec zagadnień współczesnych migracji

Co młodzi ludzie myślą o migracjach? Skąd czerpią wiedzą? Zadaliśmy im te pytania podczas badania postaw młodzieży i młodych dorosłych wobec zagadnień współczesnych migracji.