Jak wyrównywać szanse?

W polskich szkołach rośnie liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczności szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. Nie tylko dzieci z doświadczeniem migracyjnym, ale też kadra pedagogiczna, rodzice oraz dzieci polskiego pochodzenia muszą się nauczyć funkcjonować w różnorodnym kulturowo środowisku.

Rzeczywista, trwała zmiana na rzecz współpracy szkolnej społeczności możliwa jest tylko wtedy, gdy towarzyszy jej zrozumienie i aktywne wsparcie dyrektora/dyrektorki.

Ważną rolę w tej zmianie odgrywają nauczycielki i nauczyciele, którzy specjalizują się w nauczaniu danego przedmiotu. Z jednej strony jest to praca z całą klasą (nad umiejętnością akceptacji osób odmiennych kulturowo i nad procesem integracji), a z drugiej – praca z osobą z doświadczeniem migracyjnym.

Indywidualne podejście wychowawcy/wychowawczyni do specyficznych potrzeb dziecka z doświadczeniem migracyjnym i do całej klasy przynosi dobre efekty dla wszystkich uczniów i uczennic.

Organizując zajęcia, bibliotekarze lub bibliotekarki mogą dać uczniom i uczennicom szerokie możliwości samodzielnej i grupowej pracy nad tymi zagadnieniami.

Gdy w szkole pojawiają się osoby z doświadczeniem migracyjnym, zmienia się całe środowisko. Powinien zmienić się także rodzaj wsparcia, które oferuje pedagog lub psycholog.

publikacje

Publikacja

Moc kultur w szkole

Pakiet materiałów ze wskazówkami metodycznymi krok po kroku wesprze całe grono pedagogiczne w prowadzeniu rozmów o wielokulturowości w szkole.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z pozostałymi specjalistami i specjalistkami ze szkolnego grona pedagogicznego na rzecz współtworzenia odpowiedniej atmosfery, która wspiera integrację i umożliwia edukację wszystkim uczniom i uczennicom – bez względu na pochodzenie, narodowość i stopień znajomości języka polskiego. Mamy nadzieję, że przygotowane dla państwa materiały pomogą w stawianiu czoła sytuacjom trudnym, konfliktowym związanych z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym czy wynikającym z obowiązujących przepisów.