Wojna w Ukrainie – Wsparcie i materiały edukacyjne

Flag of Ukraine

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych materiałów edukacyjnych dotyczących wyzwań związanych z poruszaniem tematu wojny w Ukrainie oraz pracą z dziećmi uchodźczymi i klasą wielokulturową. Od pierwszego dnia konfliktu staramy się wspierać Państwa i odpowiadać na najpilniejsze potrzeby szkół w tym zakresie. Opracowujemy materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek, materiały wspierające pracę z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym oraz uczniami i uczennicami ze społeczności przyjmującej. Oferujemy wsparcie merytoryczne i metodyczne dla kadry pedagogicznej oraz dyrekcji szkół.   

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem webinarium pt. „Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą?”, a także do lektury kluczowych materiałów zgromadzonych poniżej, które znajdą Państwo w podziale na następujące kategorie:

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zagadnienia, które warto poruszać w tych trudnych okolicznościach, mogą budzić wiele emocji, lęków i trudności. Wiemy, jak ważne jest obecnie wsparcie szkół, w tym nauczycieli i nauczycielek oraz dzieci i młodzieży – wspólnie stoimy przed jednym z większych wyzwań edukacyjnych ostatnich lat. Wierzymy, że razem będziemy w stanie stopniowo stawiać im czoła. Materiały na tej stronie będziemy stale aktualizować i uzupełniać o kolejne teksty i scenariusze. Będziemy także zamieszczać informacje o planowanych webinarach i szkoleniach!

Jak zacząć rozmawiać o wojnie w Ukrainie?

Szczególnego wsparcia i przygotowania potrzebują nauczyciele i nauczycielki, których zadaniem jest wspieranie młodych ludzi w zrozumieniu współczesnego świata. Dlatego zapraszamy Was do naszego przewodnika „8 potrzeb – jak przygotować się do rozmowy w klasie o uchodźstwie i migracjach?”, w którym znajdziecie odpowiedzi na Wasze potrzeby.

Wsparcie wiedzowe: edukacja globalna i medialna

Znaleźliśmy się w bardzo szczególnych i niespodziewanych okolicznościach; wybuch wojny w Ukrainie to wydarzenie, które zatrzęsło nie tylko naszym regionem i Europą, ale całym światem. Potrzebujemy wiedzy, umiejętności zdobywania rzetelnych informacji, krytycznego ich odbioru, selekcji danych i ich skutecznej analizy. Uczniowie i uczennice mają prawo zadawać pytania, czuć się zagubieni i szukać w szkole wsparcia w tym, by znajdować na nie odpowiedzi. Szkoła może odegrać bardzo ważną rolę w wyjaśnianiu tych regionalnych i globalnych współzależności i pokazywaniu konsekwencji, z jakimi już teraz się mierzymy lub potencjalnie za chwilę będziemy się mierzyć. Zachęcamy do korzystania z szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej i edukacji medialnej, które pozwolą lepiej odnaleźć się w tych zagadnieniach i poprowadzić wartościowe zajęcia, wyjaśniające kwestie konfliktu i powiązanych z nim wyzwań. 

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć lub ćwiczenie

Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (klasy IV-VIII sp)

Materiał składa się z czterech zestawów ćwiczeń wspierających poruszanie w klasie tematu wojny w Ukrainie: zauważamy swoje emocje, bazujemy na faktach, rozmawiamy o wartościach, działamy solidarnie.

mężczyzna pokazuje coś na tablicy - grafika
Scenariusz zajęć lub ćwiczenie

Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (szkoły ponadpodstawowe)

Cztery zestawy propozycji krótkich ćwiczeń, dodatkowych aktywności, które mogą stanowić ich rozszerzenie lub kontynuację, oraz wskazówki metodyczne dostosowane do szkół ponadpodstawowych.

Pozostałe polecane materiały:

EDUKACJA GLOBALNA

Scenariusz przedmiotowe

EDUKACJA MEDIALNA

Wsparcie integracyjne i międzykulturowe

Warto tworzyć odpowiednią atmosferę, która wspiera integrację i umożliwia edukację wszystkim uczniom i uczennicom – bez względu na pochodzenie, narodowość i stopień znajomości języka polskiego. Aby w szkole panował klimat sprzyjający integracji, wszyscy uczniowie powinni być zaangażowani we wzajemne poznawanie kultur różnych krajów oraz mieć możliwość rozwijania kompetencji międzykulturowej.

Wspieraj środowisko szkolne, aby było ono zgrane, przyjazne, harmonijne, ale także by jego członkinie i członkowie umieli sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Takie wsparcie może być udzielane na poziomie indywidualnym, ale też grupowym. Gdy w szkole pojawiają się osoby z doświadczeniem migracyjnym, zmienia się całe środowisko.

mężczyzna pokazuje coś na tablicy - grafika
Scenariusz zajęć

Jak z uczniami rozmawiać o wojnie, kiedy w klasie są osoby z Ukrainy, Rosji lub Białorusi?

kobieta z ołówkiem - grafika
Artykuł

Poznaj kulturę i naród ukraiński poprzez literaturę, muzykę i film

kobieta z ołówkiem - grafika
Artykuł

Co możemy zrobić w związku z wojną w Ukrainie?

Wsparcie adaptacyjne i psychologiczne

Odnalezienie się ucznia i uczennicy z doświadczeniem migracyjnym w nowej sytuacji jest wyzwaniem dla obu stron. Przeprowadzka, niezależnie od tego czy była to decyzja całej rodziny, czy ucieczka przed konfliktem zbrojnym, to dla dziecka wielka zmiana. Zmienia się otoczenie: miejsce zamieszkania, szkoła, a także pogoda czy strefa czasowa. Co za tym idzie, zmieniają się wszystkie nawyki związane z harmonogramem dnia, posiłkami, czasem wolnym, sposobem ubierania się i zabawą. Wszystko, co było w jakiś sposób zautomatyzowane, trzeba na nowo oswoić i się tego nauczyć. Ten proces wymaga czasu i wsparcia. W wielu przypadkach doświadczeniu migracji mogły towarzyszyć traumatyczne wydarzenia. Korzystaj ze wsparcia wychowawcy klas oraz szkolnego psychologa i pedagoga.

kobieta z ołówkiem - grafika

Artykuł

Psycholog radzi, jak w domu i w szkole rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie

Wsparcie językowe

kobieta z ołówkiem - grafika

Artykuł

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Wsparcie systemowe szkoły

kobieta z ołówkiem - grafika
Artykuł

Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały o tym, jak ich wspierać

publikacje
Publikacja

Pakiet. Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?