Reaguj na stereotypy i uprzedzenia

Stereotypy to zbiór różnych informacji o innych grupach społecznych, który powszechny jest wśród członków danej społeczności kulturowej. Stereotypowe postrzeganie osób o innej narodowości, religii, doświadczeniach, wyglądzie to kolejne wyzwanie, z jakim można się spotkać podczas rozmowy o migracjach. Tymczasem jednym z wielu wyzwań, z jakimi muszę się zmierzyć migranci i migrantki jest stres akulturacyjny, który przeżywają w związku z adaptacją do życia w nowym kraju. Jeśli czują się obco, niemile widziani, poczucie obcości i stresu się potęguje. A przecież poczucie samotności i niezrozumienia dotyka każdego z nas. Warto więc w szkole walczyć ze szkodliwymi stereotypami, a budować atmosferę wsparcia, empatii i życzliwości.

scenariusz_cwiczenie
Scenariusz zajęć

Karty Re-memory

12 infografik z definicjami mechanizmów psychospołecznych. Powstały, aby ułatwić analizę zjawisk i procesów, które wiążą się z podziałami i dotyczą relacji mniejszość-większość.

publikacje
Scenariusz zajęć

Dlaczego spieramy się o migracje?

Młodzież pozna mechanizmy, które wpływają na podziały społeczne wokół migracji, przyjrzy się swoim emocjom i myślom, rozpozna swoje miejsce w tych procesach, a także nauczy się krytycznie interpretować przekazy medialne.

artykul(4)
Artykuł

Praca z emocjami

Rozpoczynając rozmowę na temat migracji i uchodźstwa, warto zwrócić uwagę na emocje, które jej towarzyszą. Dowiedzcie się, jak o nie zadbać, prowadząc rozmowę z młodzieżą.

artykul(4)
Artykuł

Jakim językiem rozmawiać?

Przy poruszaniu tematyki migracyjnej i uchodźczej ważne jest nie tylko to, co mówisz oraz w jaki sposób przekazujesz fakty, ale także jakich słów, określeń, terminów używasz w obrębie tej tematyki.