Zapraszamy do korzystania z publikacji z ćwiczeniami dot. gospodarowania zasobami metali, lasów oraz zmian klimatu.

Publikacja zawiera 6 scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach fizyki, chemii i biologii. 

Publikacja zawiera 20 ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej. 

Kurs internetowy w ramach „Wzoru na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewcząt, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

W publikacji "Eksperymenty dla każdej i dla każdego" skupiamy się na przedstawieniu aktywności w postaci eksperymentów odpowiadających na kilka globalnych wyzwań. Do każdego z omawianych wyzwań globalnych zostały przygotowane: przewodnik dla nauczyciela i karta pracy dla uczniów i uczennic.

Strony