14 Stycznia 2020

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw.

16 Grudnia 2019

Karta pracy 1 – Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania – to materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu – w przyjazny sposób pogłębiający refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawod

16 Grudnia 2019

Scenariusz – Dziewczyny na politechniki! –  to scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych.

13 Grudnia 2019

Scenariusz Wyzwania Globalne w ujęciu matematycznym ma na celu wprowadzenie uczennic i uczniów w tematykę wyzwań globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz tego, jak istotną rolę w rozwiązywaniu obecnych wyzwań odgrywają nauki ścisłe.

09 Grudnia 2019

Dzięki lekcji uczniowie i uczennice zrozumieją, dlaczego świat jest siatką wzajemnych zależności oraz jakie działania można podejmować, aby przyczynić się do zmian na lepsze. W trakcie utrwalania II okresu warunkowego będą mieli okazję poznać konsekwencje wspólnych i indywidualnych działań.

Strony