Migracje a ubóstwo CEO
01 Grudnia 2020

W tym ćwiczeniu pytamy: W jaki sposób migracje mogą stanowić jeden ze sposobów radzenia sobie z problemem ubóstwa?

01 Grudnia 2020

Na godzinie wychowawcznej młodzież poddaje refleksji to, jak złożona jest tożsamość ich własna oraz innych osób. Uczniowie i uczennice zastanawiają się, czym jest tożsamość? 

29 Listopada 2020
 
Wyzwania Globalne w ujęciu matematycznym na celu wprowadzenie uczennic i uczniów w tematykę wyzwań globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz tego, jak istotną rolę w rozwiązywaniu obecnych wyzwań odgrywają nauki ścisłe. Jako przykład wyzwania globalnego uczniowie poznają problem niedoboru wody i zagadnienie śladu wodnego. 
 
 
 
17 Października 2020
 
Scenariusz – Dziewczyny na politechniki –  to scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych.
 
16 Października 2020
 
Karta pracy 1 – Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania – to materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu – w przyjazny sposób pogłębiający refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawodów związanych ze STEM.
 

Strony