25 Listopada 2019

Scenariusz ten ma przybliżyć uczniom i uczennicom kwestię konsekwencji emisji gazów cieplarnianych oraz jej wpływu na zmianę klimatu i ludzkie zdrowie.

25 Listopada 2019

Blok trzech zajęć ma być pretekstem do uświadomienia młodzieży, że nierówne traktowanie płci oraz naruszanie praw kobiet dotyczy tak samo krajów globalnego Południa, jak też krajów globalnej Północy.

25 Listopada 2019

Scenariusz lekcji dotyczy stereotypów związanych z rolami społecznymi kobiet i mężczyzn w różnych częściach świata.

25 Listopada 2019

Scenariusz jest lekcją wprowadzającą do projektu „Woda źródłem życia”, w ramach którego młodzież będzie miała okazję bliżej przyjrzeć się różnym zagadnieniom związanym z wodą oraz jej znaczeniem w wymiarze religijnym, społecznym i biologicznym.

25 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice porównają ubóstwo Świętej Rodziny ze współczesnym ubóstwem ludzi w Polsce i w Kiberze (dzielnicy Nairobi, stolicy Kenii). Zastanowią się nad przyczynami ubóstwa oraz sposobami pomagania osobom ubogim.

 

Strony