24 Kwietnia 2020

Uczniowie i uczennice będą ćwiczyć sprawność rachunkową i umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z zakresu działań pisemnych. Scenariusz pokazuje znaczenie różnorodności biologicznej oraz jej aktualne zagrożenia określane mianem szóstego wielkiego wymierania, którego przyczyną jest człowiek i jego negatywna działalność.

24 Kwietnia 2020

Na zajęciach uczniowie i uczennice odczytują, interpretują i samodzielnie prezentują dane dotyczące procesów migracyjnych na kontynencie europejskim. Dowiedzą się, że jest to zjawisko powszechne, zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym.

24 Kwietnia 2020

Uczniowie i uczennice będą ćwiczyć obliczenia procentowe przy wykorzystaniu danych dotyczących zjawiska migracji ludności na świecie. Młodzież podejmie refleksję o trudnościach, z jakimi muszą się mierzyć przybysze i przybyszki z innych krajów, oraz będzie dociekać, jaki wkład mogą wnieść w rozwój lokalnych społeczności i gospodarki państwa.

22 Kwietnia 2020

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają dane dotyczące skali analfabetyzmu oraz znaczenie edukacji dla rozwoju społeczeństw. Na podstawie dostępnych danych statystycznych młodzież ćwiczy umiejętność tworzenia wykresów słupkowych, kołowych i liniowych.

22 Kwietnia 2020

Poprzez ćwiczenie graficznego przedstawiania procentu danej wielkości oraz ułamków dziesiętnych uczniowie i uczennice poznają skalę zagrożenia Amazonii.

Strony