20 Stycznia 2020

Uczniowie i uczennice zapoznają się z innowacyjną, przyjazną środowisku metodą farbowania dżinsów, co stanowi pretekst do prowadzenia działań  na dużych liczbach i ćwiczenia ich zapisu.

17 Stycznia 2020

Celem zajęć o charakterze warsztatowym jest przybliżenie uczniom i uczennicom kultury arabskiej z uwzględnieniem kontekstu religijnego i wskazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy ludźmi z naciskiem na wyeksponowanie wniosku, że choć różnimy się od siebie pod różnymi względami, łączy nas podobny system wartości oraz chęć bycia dobrymi ludźmi a wielokulturowość jest wartością pozytywną. Scenariusz składa się z czterech jednostek lekcyjnych.

14 Stycznia 2020

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw.

16 Grudnia 2019

Karta pracy 1 – Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania – to materiał dla młodzieży do wykorzystania w czasie lekcji lub w domu – w przyjazny sposób pogłębiający refleksję nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami – pozwala osadzić je w kontekście nauk ścisłych i możliwych zawod

16 Grudnia 2019

Scenariusz – Dziewczyny na politechniki –  to scenariusz lekcji zwracający uwagę młodzieży na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych.

Strony