29 Marca 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice będą doskonalili umiejętność dokonywania działań na ułamkach dziesiętnych – obliczą koszt wody, jaką zużywa statystyczny Polak, porównają koszty zużycia wody w różnych regionach w Polsce i w wybranych krajach na świecie, zaproponują sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym, a także zapropon

29 Marca 2019

Ćwiczenie, przeznaczone dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, jest propozycją utrwalania i powtarzania ich umiejętności obliczeniowych.

29 Marca 2019

Scenariusz dedykowany przede wszystkim uczniom klas VII szkoły podstawowej i ich nauczycielom rozpoczynającym wspólną matematyczną przygodę w ramach lekcji matematyki na etapie formalnym (patrz podstawa programowa z matematyki). Głównym celem zajęć jest ukazanie uczennicom i uczniom wartości i przydatności umiejętności matematycznych w&

29 Marca 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice odczytują i interpretują dane globalne dotyczące handlu i ceny kawy przedstawione w tekstach i tabelach związane z konsumpcją kawy w Polsce i w wybranych krajach na świecie.

 

29 Marca 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają dane dotyczące skali i rodzaju analfabetyzmu oraz jego zależności z innymi wymiarami rozwoju społecznego. Spróbują określić sposoby na przeciwdziałanie temu problemowi. 

 

Strony