10 Września 2019

W trakcie zajęć uczniowie i uczennice poznają wyzwania współczesnego świata, zastanawiają się nad swoim wpływem na świat i nad możliwością uczynienia go lepszym miejscem dla wszystkich ludzi.

30 Sierpnia 2019

Zapraszamy do pobierania scenariuszy do 3 ścieżek w projekcie "Ścieżki do Celów". 

13 Czerwca 2019

 Po zajęciach uczeń powinien umieć: wyjaśnić na czym polega metoda projektu, wymienić etapy realizacji projektu i krótko je scharakteryzować, określić czym charakteryzuje się projekt badawczy, wzajemnego uczenia się, społeczny i promocyjny, wskazać korzyści wynikające z udziału w realizacji projektu.

29 Marca 2019

Uczniowie i uczennice poznają historię Tuvalu – kraju, który stanął wobec groźby zniknięcia pod wodą w wyniku podniesienia się poziomu oceanów. historia Tuvalu jest punktem wyjścia z jednej strony do rozwijania kompetencji matematycznych (obliczania proporcji), z drugiej do budowania refleksji na temat poważnych konsekwencji zmiany klimatu.

Strony