STEM Klub - przestrzeń do nauki bez uprzedzeń

STEM KLUB

Oferowany kurs internetowy "Wzór na Ścisłe" przygotuje opiekuna/kę do poprowadzenia STEM Klubu (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka), który zostanie założony w ramach projektu. STEM Klub to przestrzeń skupiająca grupę min. 10 uczniów, w ramach którego prowadzony będzie szereg aktywności.

Uczniowie i uczennice z Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie wzięli udział w warsztatach "Glony, zielona przyszłość" organizowanych podczas Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim, współorganizowane w ramach projektu "Wzór na ścisłe""

CO OFERUJE STEM KLUB W SZKOLE?

Klub będzie bezpieczną przestrzenią do rozbudzenia zainteresowań nauką ze wsparciem materiałów edukacyjnych. Proponowane tematy spotkań i typ działań (poniższe aktywności to zadania w kursie internetowym, towarzyszy im komplet materiałów merytorycznych i metodycznych, m.in. instrukcje, przewodniki, karty pracy, scenariusze spotkań):

1. Spotkania w oparciu o oferowane scenariusze ze wsparciem w postaci przewodników i kart pracy. Przykładowa tematyka: stereotypy dotyczące nauk ścisłych (nauki ścisłe są dla szczególnie uzdolnionych, “dziewczynki gorzej radzą sobie w naukach ścisłych”); odnajdywanie swoich mocnych stron i możliwości zawodowych w przeszłości jeżeli zainteresujemy się naukami ścisłymi. 

2. Eksperymenty i praca nad globalnymi wyzwaniami w oparciu o proponowane przewodniki i karty pracy dla opiekuna/ki i młodzieży. Młodzi naukowcy/czynie mogą oswoić się z nauką i zobaczyć rzeczywiste przełożenie przeprowadzanych eksperymentów na rozwiązania problemów w realnym życiu. W drugim semestrze STEM Kluby same będą opracowywać eksperymenty i zastanawiać się nad rozwiązaniami aktualnych problemów - globalne wyzwanie. 

3. MakerSpace - możliwość stworzenia przestrzeni w szkole lub zaprzyjaźnionej firmie/instytucji, która pozwoli młodzieży pomajsterkować, tworzyć prototypy, eksperymentować, budować i przy okazji świetnie się bawić. 

4. Wizyty na uczelniach, w instytucjach i zakładach pracy związanych z naukami ścisłymi i technologiami oraz zapraszanie inspirujących gości do klubów. STEM Kluby są zachęcane do kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, wybranymi przez młodzież (takimi, które interesują ich najbardziej lub działają w obszarze wybranego przez Klub wyzwania globalnego). 

5. Uczestnictwo w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez instytucje badawcze i uczelnie wyższe, np.  Nocy Biologów , w ramach której uczelnie w całej Polsce przybliżają wszystkim zainteresowanym wiedzę biologiczną i wszystko co nią związane.

6. Przeprowadzenie projektu młodzieżowego dla wybranego wyzwania globalnego (w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ), w formie kampanii edukacyjnej, opracowanych eksperymentów, materiałów edukacyjnych lub zajęć dla młodszych klas.

 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II

W STEM Klubie uczniowie przekonają się, że nauki ścisłe są fascynujące i dają wiele możliwości rozwoju. Ważnym elementem oferowanych działań dla młodzieży jest nauka na prawdziwych przykładach, z możliwością zastosowania przyswajanej wiedzy.

Działanie w STEM Klubie umożliwia również nabycie szeregu umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, poczucie wpływu i kreatywnośćktóre stanowią podstawę nauczania i są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu, a także w przyszłości na rynku pracy. Szczególny nacisk w tym zakresie będzie położony na kwestię wspierania i wzmacniania dziewcząt.

Dla Nauczycieli i Nauczycielek zainteresowanych założeniem STEM Klubu w szkole przygotowałysmy Przewodnik STEM Klub. Materiał wspiera opiekuna/kę w założeniu i prowadzeniu STEM Klubu (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka). W Przewodniku opiekunowie i opiekunki STEM Klubów dowiedzą się jak założyć taki Klub w ramach "Wzoru na ścisłe" i prowadzić w nim ciekawe działania, wraz z uczniami.

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.