Na tropie fitoplanktonu - ćwiczenie

Uczniowie i uczennice systematyzują swoją wiedzę na temat roli glonów w przyrodzie, a zarazem dowiadują się, w jaki sposób ilość glonów w zbiornikach wodnych jest powiązana ze zmianą klimatu i działalnością człowieka. Klasa analizuje informacje pochodzące ze zdjęć satelitarnych i uczy się wyciągać z nich wnioski.