Kluby Dobrej Rozmowy – Rozmawiajmy o migracjach

Aktualność

Zapraszamy do dołączenia do naszej inicjatywy i założenia w Waszych szkołach Klubów Dobrej Rozmowy, które tworzymy w szkołach od 2015 roku! Wspólnie rozmawiajmy o tym, co teraz dla nas najtrudniejsze i ważne – jak odnaleźć się w kontekście wojny w Ukrainie oraz wyzwania migracyjnego, przed którym stoją szkolne i lokalne społeczności. Nauczycielom, którzy przystąpią do inicjatywy oferujemy gotowe materiały edukacyjne, warsztaty i wsparcie doświadczonej trenerki. Dla uczestników i uczestniczek przewidujemy certyfikaty.

 

Inicjatywa jest częścią kampanii POLSKA-UKRAINA. RAZEM W SZKOLE


Więcej informacji pod adresem: https://ceo.org.pl/ukraina

 

Zastanawiasz się:

● jak przygotować dzieci i młodzież na przyjęcie uczniów i uczennice z Ukrainy?
● gdzie znaleźć przestrzeń w szkole na rozmowę z młodzieżą o wojnie w Ukrainie i sytuacji uchodźców, którzy trafili do Polski?
● jaka jest rola uczniów i nauczycieli w procesie integracyjnym osób z doświadczeniem migracyjnym?
● w jaki sposób otwierać młodzież na różne punkty widzenia i uczyć dobrej rozmowy na wielowątkowe tematy, takie jak tożsamość nasza i innych, różne kultury, a także przyczyny i skutki migracji?

Dołącz z grupą młodzieżową do naszej inicjatywy i w 5 krokach stwórzcie wspólnie z młodzieżą Klub Dobrej Rozmowy. Wykorzystajcie rozmowę jako narzędzie edukacyjne i integracyjne i budujcie otwartą społeczność szkolną, w której każdy czuje się bezpiecznie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wychowawczynie i wychowawcy, nauczycielki i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całej Polski. Zespół uczniowski mogą tworzyć uczniowie i uczennice:

● różnych klas, z którymi nauczyciel przeprowadzi Inicjatywę na zajęciach pozalekcyjnych.
● jednej klasy, z którą nauczyciel będzie realizował program Inicjatywy w ramach lekcji WOS-u, języka polskiego, innego przedmiotu lub na godzinie wychowawczej.

 

DLACZEGO WARTO?

W Centrum Edukacji Obywatelskiej tematyką migracji zajmujemy się od 2015 roku. Od ponad miesiąca podejmujemy szereg działań wspierających szkołę, uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli oraz kadrę dyrektorską w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie. W ramach naszej kampanii Polska – Ukraina. Razem w szkole tworzymy materiały edukacyjne, webinaria oraz kursy pomocne m.in. w poruszaniu tematu wojny z młodymi ludźmi, przygotowywaniu się do przyjęcia uczennic i uczniów z Ukrainy, pracy metodycznej z takimi uczniami i wsparciu zaniepokojonych sytuacją rodziców.

Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej jest przyjęcie dużej liczby dzieci ukraińskich do szkół. Mamy także świadomość, że w bieżącej sytuacji niezwykle ważna staje się rozmowa z uczennicami i uczniami wokół takich tematów jak migracje, konflikty, integracja czy wielokulturowość. Dlatego chcielibyśmy zachęcić nauczycielki i nauczycieli, aby znaleźli przestrzeń na dobrą rozmowę ze swoimi uczniami i uczennicami. Rozmowę, która pozwoli im spotkać się, dostrzec i zrozumieć zmieniającą się wokół nich rzeczywistość oraz zachęcić do wspólnego budowania kultury włączającej w szkole.

 

PRZEBIEG AKCJI Kluby Dobrej Rozmowy

Przeprowadź z chętnymi uczniami i uczennicami 5 spotkań.

Spotkanie 1. Dobra rozmowa w naszej grupie (7-20 kwiecień)
Znajdź chętnych uczniów i uczennice i wspólnie załóżcie Klub Dobrej Rozmowy. Porozmawiajcie o tym, czym jest dobra rozmowa i czemu może służyć. Stwórzcie własne zasady dobrej rozmowy i stosujcie się do nich w trakcie realizacji spotkań.

-> DLA CHĘTNYCH. Weź udział w warsztacie on-line dla nauczycieli z trenerką antydyskryminacyjną i dowiedz się jak radzić sobie z konfliktami w szkolnej społeczności. Data warsztatu: 14 kwietnia 17:00-19:00.

Spotkanie 2. Rozmowa o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i z jakim miejscem się identyfikujemy? (21 kwiecień – 4 maj)

Zaproś uczennice i uczniów do rozmowy o tym, jak widzą i rozumieją siebie, co czują w związku z wydarzeniami w Ukrainie i stojącym przed ich lokalną społecznością wyzwaniem migracyjnym. Daj przestrzeń do wyrażenia obaw i emocji z tym związanych.

Spotkanie 3. Rozmowa o tym, co może się wydarzyć, kiedy zdecydujemy się na spotkanie z inną kulturą. (5-18 maj)

Dowiedz się więcej o kulturze ukraińskiej i przeprowadź z uczniami i uczennicami rozmowę, która otworzy ich na rówieśników z doświadczeniem migracyjnym. Z czym wiąże się doświadczenie migracji i wielokulturowości? Co może dać? Jakie niesie ze sobą wyzwania? Znając te mechanizmy, możemy z jednej strony lepiej się przygotować na takie doświadczenie sami, z drugiej zaś lepiej rozumieć co przeżywają migrantki i migranci, uchodźcy i uchodźczynie, którzy są obok nas i organizują na nowo swoje życie w Polsce.

-> DLA CHĘTNYCH. Weź udział w warsztacie on-line dla nauczycieli z trenerką antydyskryminacyjną oraz nauczycielką, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Dowiesz się więcej na temat adaptacji, integracji i sposobów na kulturę włączającą w praktyce, a także lepiej przygotujesz się do realizacji kolejnego etapu. Data warsztatu: 12 maj 17:00-19:00

Spotkanie 4. Rozmowa o budowaniu społeczności szkolnej, w której każdy czuje się bezpiecznie i (19 maj – 1 czerwiec)

Porozmawiaj z uczennicami i uczniami o tym, jak rozumieją słowo integracja. Zaproś ich do dyskusji na temat roli członkiń i członków społeczności szkolnej w tym procesie. Wspólnie zastanówcie się w jaki sposób mogą wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracyjnym, aby czuli się jej częścią. Daj im przestrzeń do wyrażenia swoich obaw związanych z tym wyzwaniem. Zachęć do zastanowienia się nad korzyściami płynącymi z aktywnego uczestniczenia w budowaniu otwartej społeczności szkolnej.

Spotkanie 5. Rozmowa o migracjach w kontekście globalnych współzależności (2 czerwiec-16 czerwiec)

Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o globalnym kontekście wojny w Ukrainie oraz kryzysie humanitarnym z nią związanym. Wspólnie zastanówicie się jaki wpływ może mieć wojna w jednym państwie na sytuację społeczno-gospodarczą w innym miejscu na ziemi. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, czy członkinie i członkowie lokalnej społeczności mogą w jakiś sposób odpowiadać na takie wyzwania współczesnego świata jak wojna, migracje, kryzysy humanitarne?

-> OBOWIĄZKOWE. Weź udział w warsztacie on-line z trenerką antydyskryminacyjną na temat kultury włączającej w szkole. Dowiedz się jak można pracować warsztatowo w grupie z uczniem cudzoziemskim. Udział w spotkaniu jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w inicjatywie. Data warsztatu: 14 czerwiec 17:00-19:00

Po realizacji każdego ze spotkań zastanów się, w jakim stopniu rozmowa z uczniami odpowiedziała na ich potrzeby i odpowiedz na kilka pytań zadanych w ankiecie. Link do ankiety będzie udostępniony w newsletterze wysyłanym droga mailową. Wypełnienie 5 ankiet jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w inicjatywie.

 

JAKIE OTRZYMASZ OD NAS WSPARCIE?

 • co dwa tygodnie będziesz otrzymywać pigułkę informacji nt. przygotowania się do realizacji każdego kroku wprost do skrzynki mailowej
 • udostępnimy bezpłatne materiały, w tym scenariusze zajęć, krótkometrażowe filmy i animację oraz karty rozmowy do nich, broszury merytoryczne i przewodnik dla młodzieży Punkty widzenia Kluby Dobrej Rozmowy, który wyślemy uczestnikom także w wersji papierowej.
 • 2 warsztaty z trenerką antydyskryminacyjną – Elżbieta Kielak, rozwijające kompetencje do pracy z młodzieżą z tematem migracji (dla chętnych)
 • spotkanie podsumowujące z Elżbietą Kielak z elementami warsztatowymi na temat włączania dzieci z doświadczeniem migracji: wymiana wzajemnych doświadczeń.
 • za zrealizowanie wszystkich pięciu etapów Ty i Twoi uczniowie otrzymacie zaświadczenie o ukończeniu akcji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • zapoznaj się z Regulaminem;
 • zgłoś się do akcji poprzez formularz internetowy;
 • zbierz minimum 5-osobową grupę uczniów i uczennic (lub klasę);
 • przygotuj się merytorycznie do rozmowy z młodzieżą wykorzystując udostępnione materiały. Jeśli chcesz poszerzyć swoje kompetencje, weź udział w spotkaniach warsztatowych z trenerką antydyskryminacyjną;
 • przeprowadź z uczniami i uczennicami pięć spotkań, podczas których zrealizujecie dyskusję na wybrany temat;
 • po każdym spotkaniu wypełnij ankietę podsumowująca;
 • weź udział w spotkaniu podsumowującym z elementami warsztatowymi i rozwijaj swoje umiejętności pracy w grupie z dzieckiem cudzoziemskim.

 

Zgłoszenia do inicjatywy – Kluby Dobrej Rozmowy – porozmawiajmy o migracjach przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do 15 kwietnia 2022.

Po rejestracji, w informacji zwrotnej otrzymasz link umożliwiający dostęp do materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia lekcji.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

TERMIN CAŁEGO WYZWANIA: od 7 kwietnia do 14 czerwca 2022

Po realizacji inicjatywy nauczyciele i nauczycielki wraz ze swoimi uczniami i uczennicami otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w niej. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest założenie Klubu Dobrej Rozmowy, przeprowadzenie pięciu spotkań z młodzieżą z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, wypełnienie pięciu ankiet podsumowujących spotkania oraz udział w spotkaniu podsumowującym z trenerka antydyskryminacyjną.

KONTAKT: sylwia.domagala@ceo.org.pl

 

Czym są Kluby Dobrej Rozmowy?

To inicjatywa CEO, do której zapraszamy nauczycieli i nauczycielki w ramach projektu “Porozmawiajmy o uchodźcach” już od 2016 roku. Jej celem jest kształtowanie u młodzieży umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji na temat migracji i uchodźstwa w atmosferze wzajemnego szacunku. Migracje to jeden z tematów, w których specjalizuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasza organizacja od lat zajmuje się poruszaniem tematu migracji i edukacją globalną w polskiej szkole. Wiemy, że to zadanie wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycielek i nauczycieli, dlatego w ramach obszaru programowego Odpowiadaj na globalne wyzwania oferujemy szkolenia, webinaria i pomocne materiały. Zachęcamy do odwiedzenia naszego serwisu, w którym dostępnych jest więcej materiałów poświęconych edukacji globalnej i migracjom. To treści niezwykle przydatne w kontekście kryzysu uchodźczego dotykającego Polską i Ukrainę.”

Dowiedz się więcej:

www.ceo.org.pl/ukraina

https://globalna.ceo.org.pl/tematy/migracje/ukraina/

 

Inicjatywa przygotowana w ramach projektu „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”. Treść wyraża wyłącznie poglądy autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ani Unii Europejskiej. Program „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Poprzez finansowanie programów takich jak „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” DEAR promuje uniwersalne wartości, m.in. wolność, demokrację, praworządność oraz umożliwia obywatelom i obywatelkom Europy włączenie się w globalny rozwój. Program DEAR finansuje około 30 programów w krajach członkowskich UE. Projekty te przyczyniają się do zwiększenia zrozumienia i zaangażowania Europejek i Europejczyków w kreowanie pozytywnych zmian społecznych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Działania DEAR wspierają również pracę UE na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań

Zapraszamy na zimową edycję obozu „Młodzież na rzecz globalnych wyzwań”!

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki programu Globalna szkoła”, chcemy zaprosić Waszych uczniów i uczennice ze szkół ponadpodstawowych na wspólne spotkanie, podczas którego będziemy się wspólnie uczyć, rozwijać, bawić, poznawać i planować działania w trakcie kolejnego semestru programu Globalna szkoła”.

 

Dla kogo obóz młodzieżowy?

Dla uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych (ok. 30 osób, max. dwie osoby z jednej szkoły), którzy w roku szkolnym 2021/2022  będą brali udział w działaniach przeprowadzanych w swojej szkole wraz nauczycielem lub nauczycielką, która uczestniczy w programie Globalna szkoła”. Wybrane osoby powinny być członkami grupy projektowej, która w semestrze letnim będzie opracowywać projekt wraz z pozostałymi członkami i członkiniami grupy.

 

Kiedy i gdzie odbędzie się obóz?

Obóz odbędzie się w dniach 30.01-05.02.2020 roku w ośrodku Wilga niedaleko Warszawy (ul. Saperów 1 A, 08-470 Wilga).

 

Jaki jest koszt obozu?

Koszt wzięcia udziału w obozie dla Uczestnika i Uczestniczki to 200 zł. Uczestnicy i uczestniczki mają zapewniony transport i opiekę od pojawienia się w wyznaczonym miejscu zbiórki w Warszawie (koszty dojazdu do Warszawy są po stronie uczestników i uczestniczek), zakwaterowanie, wegetariańskie wyżywienie oraz cały program obozu, a także refundowany koszt testów antygenowych na COVID-19 (do 200 zł), który musi przejść każdy uczestnik i uczestniczka min. 48 h przed pojawieniem się w miejscu zbiórki.

 

Jaki jest program obozu?

Młodzież weźmie udział w warsztatach nt. globalnych współzależności, zmiany klimatu, migracji oraz krytycznego myślenia. W trakcie obozu nauczy się także, jak planować i przeprowadzać projekty i zaplanuje swój własny projekt na rzecz globalnych wyzwań. Podczas obozu odbędzie się także wycieczka do Warszawy, podczas której uczestnicy i uczestniczki poznają lokalnych aktywistów, aktywistki i ich inicjatywy.

 

Dlaczego warto?

 • młodzież zdobędzie dodatkową wiedzę z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej;
 • uczniowie i uczennice poznają swoich rówieśników, którzy mają podobne zainteresowania i będzie miała okazję wymienić się pomysłami;
 • uczestnicy i uczestniczki obozu poznają metodę projektu młodzieżowego i opracują swoją koncepcję działań, którą potem będą mogli realizować w szkole z kolegami i koleżankami przy wsparciu nauczyciela, nauczycielki.

Jak aplikować?

Poprosimy Was, drodzy Nauczyciele i Nauczycielki, o przekazanie informacji o obozie Waszym uczniom oraz ich rodzicom i poproszenie ich o wykonanie zadania kwalifikującego, które polega na napisaniu na max. 1 stronę A4 co dla kandydata lub kandydatki oznacza działać na rzecz globalnych wyzwań. Następnie odezwiemy się do wybranych osób.

Formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenia-na-oboz-zimowy-mlodziez-na-rzecz-globalnych-wyzwan-2022

Na zgłoszenia czekamy do 3 stycznia 2022 r. 

Przed zgłoszeniem przeczytajcie REGULAMIN.

W razie pytań, proszę o kontakt z koordynatorkami programu: 

Olgą Khabibuliną olga.khabibulina@ceo.org.pl

Martą Jackowską-Uwadizu marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

Relację z I edycji obozu “Młodzież na rzecz globalnych wyzwań”, która odbyła się latem 2021 roku możecie przeczytać tutaj: https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/relacja-z-obozu-mlodziez-na-rzecz-globalnych-wyzwan/

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań

Globalna szkoła podczas AfryKamery w Kinotece

Aktualność

Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki,

w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, Festiwalu AfryKamera oraz Kinoteki zapraszamy Was i Waszych uczniów i uczennice na kinową przygodę „Globalna szkoła w kinie” w ramach festiwalu AfryKamera!

Przeniesiemy się do Afryki i wspólnie stawimy czoło globalnym wyzwaniom! To niesamowita okazja, aby poprzez film poruszać z młodzieżą istotne kwestie globalne, uczyć wrażliwości i podjąć dyskusję o wyzwaniach, z którymi się mierzymy.

Więcej o Festiwalu Afrykamera dowiecię się TUTAJ i na stronie Kina Kinoteka.

15.12.2021 zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice na trzy seanse poruszające kwestie środowiska, klimatu i migracji. Po każdym z nich dla uczniów na sali kinowej przygotowany będzie jednogodzinny warsztat prowadzony przez ekspertki edukacji globalnej, aby młodzi widzowie mogli pogłębić swoją wiedzę o danym zagadnieniu. To także szansa na budowanie kompetencji i wrażliwości młodych ludzi i rozwijanie ich zainteresowań.

Oprócz filmów i warsztatów spotkamy się na stoisku Centrum Edukacji Obywatelskiej, na którym będą Państwo mogli zapoznać się z tematami, które poruszamy, naszymi najnowszymi publikacjami, a uczniowie i uczennice poznają kampanię w mediach społecznościowych „Ponad granicami”.

Bilet dla jednego ucznia kosztuje 12 zł. Nauczyciele i nauczycielki, którzy są opiekunami grupy uczestniczą bezpłatnie.

Rezerwacji biletów można dokonywać pod adresem: kontakt@afrykamera.pl

 

Filmy:

9:00 FILMY „BAXU I GIGANCI”,„LAS DJIRBILA” I WARSZTAT „PRZYRODA I MY’

Kadr z filmu "Baxu i giganci" pokazywanego na festiwalu Afrykamera

„Baxu i giganci”, reż Florian Schott: Baxu to dziewięcioletnia dziewczynka, mieszkająca z bratem i babcią w wiosce w Namibii. I chociaż żyją skromnie i nie omijają ich problemy, to wzajemna troska i miłość dają im szczęście. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia do wioski przyjeżdżają podejrzani mężczyźni szukający rogów nosorożców. Czy Baxu posłucha “gigantów sawanny”, z którymi rozmawia w snach, i podejmie trudną decyzję?

„Las Djirbila”, reż. Thoman Ceulemens: Djibril to mały chłopiec mieszkający w niewielkiej wiosce w strefie Sehelu, w której warunki do życia stają się coraz trudniejsze. Chłopiec ma szczególną więź z dziadkiem, który opowiada mu historię o wspaniałym lesie i spotkaniu z królem zwierząt, jakiego doświadczył w dzieciństwie. Choć dorośli mają już dosyć zmyślonych historii, które Djibril nieustannie powtarza, inspirowany słowami dziadka, chłopiec postanawia udowodnić swoją rację i wyruszyć w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu wyśnionego lasu.

Warsztat „Przyroda i my”:

Jesteście ciekawi, jaką rolę pełni przyroda w życiu młodych osób w różnych częściach świata? Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów i uczestnictwa w warsztacie, w ramach którego wspólnie przyjrzymy się relacji człowieka z przyrodą. Zdefiniujemy, czym jest przyroda, zachęcimy do zauważania jej na co dzień, przyjrzenia się jaki wpływ mamy na środowisko i co zrobić, by był on jak najlepszy. Zdobędziecie nowe pomysły do wzmocnienia więzi z przyrodą wokół was!

Dla klas 4-6 szkół podstawowych.

Prowadząca: Katarzyna Dytrych – przyrodniczka, założycielka i prezeska Fundacji „Za górami, za lasami”. Pasjonuje się bioróżnorodnością, a zwłaszcza pszczołami i zależnościami w przyrodzie. Autorka publikacji przyrodniczych i gier, edukatorka, twórczyni programów edukacji ekologicznej. Na co dzień pomaga firmom i różnym instytucjom mądrze działać na rzecz ochrony przyrody. Marzy by pewnego dnia, spotkać pingwiny.

Czas trwania filmów: 29 min + 40 min + 1 godzina warsztatu

11:30 FILM „OSTATNIE SCHRONIENIE” I WARSZTAT „KAŻDY MA PRAWO DOTKNĄĆ CHMUR”

Kadr z filmu "Ostatnie schronienie" pokazywanego na festiwalu Afrykamera

„Ostatnie schronienie”, reż. Ousmane Zoromé Samassékou: W mieście Gao na północy Mali, na granicy z Saharą, znajduje się ośrodek dla migrantów będący ostatnim na trasie schronieniem dla osób próbujących przekroczyć pustynię i dostać się do Europy. Ousmane Samassékou skupił się w swym dokumencie na osobach powracających, którym nie udało się przebyć tej drogi. Poznajemy historie, dramaty, marzenia i motywacje, jakimi kierowały się dziewczynki, kobiety i mężczyźni, opuszczając swe domy i rodziny. Wiele i wielu z nich podejmie kolejne próby przebycia Sahary, pomimo czyhających niebezpieczeństw ze strony Al-Kaidy, wojska, handlarzy ludźmi i wreszcie sił natury. Wiele i wielu z nich bezpowrotnie zniknie bez śladu.

Warsztat „Każdy ma prawo dotknąć chmur”:

Film dotyka przyczyn migracji, momentu podejmowania decyzji, dróg migracyjnych i oczekiwania na najlepszy moment do drogi. Jak w soczewce przyglądamy się sytuacji przystanku w tej “drodze do chmur”, czekamy na to, co wydarzy się dalej, przysłuchujemy się strzępkom historii bohaterów. W czasie warsztatu podzielimy się refleksjami dotyczącymi pokazanej historii i zastanowimy jak powinien wyglądać świat, by wszystkie osoby miały równe szanse rozwoju.

Spotkanie dla szkół ponadpodstawowych. 

Prowadząca: Elżbieta Kielak – psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych. Współautorka programu i trenerka nowatorskich warsztatów adaptacyjnych dla studentów i studentek przyjeżdżających na stypendia do warszawskich uczelni. Autorka programu i prowadząca warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek oraz studentów i studentek.

Czas trwania filmu: 85 min + 1 godzina warsztatu

12:00 FILM NAD WODĄ” I WARSZTAT CO WIESZ O WODZIE?”

Kadr z filmu "Nad wodą" pokazywanego w ramach festiwalu Afrykamera

Nad wodą”, reż. Aïssa Maïga: Zmiany klimatu spowodowały, że w regionie Azawak w Nigrze życie staje się coraz trudniejsze. Jedyną dostępną wodą jest ta w studniach oddalonych od wiosek o wiele kilometrów, a i w nich zaczyna jej brakować. Aby przeżyć, mieszkańcy Tatiste zmuszeni są szukać jej daleko od domu i emigrować do innych krajów, narażając się na niebezpieczeństwa, napady i gwałty. Najbardziej narażone są jednak kobiety, bo to one  w poszukiwaniu pracy wyruszają samotnie w długie wędrówki, i dziewczynki, które zostają same w wiosce, aby opiekować się rodzeństwem. Jedynym ratunkiem dla mieszkańców Tatiste jest odwiert studni głębinowej, o który walczą z całych sił. To obowiązkowy dokument, który powinien zobaczyć każdy z nas.   

Warsztat Co wiesz o wodzie”:

Film i warsztat mają na celu zobrazowanie uczniom i uczennicom danych statystycznych dotyczących dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów na świecie. Zwraca uwagę na to, że dostęp do wody wpływa na inne sfery życia takie jak równość płci czy dostęp do edukacji.

Spotkanie dla klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Prowadząca: Marta Kałużyńska – z wykształcenia ochroniarka środowiska, od lat związana z warszawskim sektorem pozarządowym, pracowała przy projektach z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej oraz współpracy rozwojowej; w CEO wzmacnia nauczycieli i nauczycielki w uczeniu o współczesnym świecie oraz funkcjonujących w nim i dotykających każdego z nas współzależnościach i wyzwaniach globalnych; ostatnio zaangażowana w projekt edukacji klimatycznej, który wspiera tworzenie świadomych klimatycznie społeczności. Autorka materiałów i narzędzi edukacyjnych, aktywna trenerka.

Czas trwania filmu: 89 min + 1 godzina warsztatu

 

Wydarzenie przygotowywane jest we współpracy z Festiwalem Afrykamera oraz Kinem Kinoteka.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektów „1Planet4ALL – Razem dla klimatu!” i „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Treść wyraża poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań

Inne aktualności

Aktualności

15/11/2022
Przyjdź na webinarium o ocenianiu w wielokulturowej szkole (24 listopada)
Dyrektorze, Dyrektorko,przyjdź na bezpłatne webinarium o ocenianiu. Będziemy rozmawiać o szkole wielokulturowej. Zastanowimy się, jak proces oceniania uczniów polskich i z doświadczeniem migracji może uwzględniać ich zróżnicowane potrzeby emocjonalne, społeczne...
czytaj więcej»
16/10/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
10/10/2022
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2022
Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele, zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy...
czytaj więcej»
06/10/2022
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie “1Planet4All”!
Zapraszamy uczniów i uczennice ostatniego roku klas dziennikarskich szkół ponadpodstawowych i kół dziennikarskich którzy ukończyli 18 lat oraz studentów  kierunków związanych z dziennikarstwem z całej Polski do udziału w warsztacie...
czytaj więcej»
05/10/2022
Seria spotkań „Młodzież stawia na środowisko”
Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą? Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska? Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań