Film Zielony ład w szkole

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 18.02.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Świat, w którym żyjemy, mierzy się z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i zanik różnorodności biologicznej to jedne z poważniejszych zagrożeń dla przyrody, której jesteśmy częścią. Ich konsekwencje mogą dotknąć każdego z nas. Unia Europejska dostrzegając potrzebę zmian stworzyła strategię na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład, która sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.

W filmie zachęcamy do znalezienia w szkole przestrzeni dla tych istotnych zagadnień: różnorodność biologiczna, klimat, zrównoważony transport, budownictwo i żywność. Prezentujemy jak, w ramach edukacji ekologicznej, społeczność szkolna, w tym młodzież, może uczestniczyć w realizacji strategii Europejski Zielony Ład odpowiadając na zidentyfikowane wyzwania. Jeśli również chcesz działać na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata zachęcamy Ciebie do przyjrzenia się >>materiałom<< proponowanym w filmie.

Dzięki nim możesz włączyć na zajęciach w szkole siedem kluczowych obszarów strategii Europejski Zielony Ład, odwołując się do wyzwań lokalnych, tych identyfikowanych w szkołach oraz podjąć działania na ich rzecz. 

Seria spotkań „Europa o klimacie” jest współfinansowana ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Laptopy dla czwartoklasistów. Prawo, metodyka, edukacja cyfrowa

Program “laptopy dla czwartoklasistów” to wyzwanie dla nauczycieli związane z włączeniem sprzętu należącego do uczniów i uczennic
Zobacz
Publikacja

Publikacja „Od wyzwania do uznania” Edukacja włączająca –...

Zobacz
Film lub webinarium

WspólNoty – notatki twórcze o kulturze okolicy. Jak...

Webinar z inspiracjami do kreatywnych działań - z biblioteką jako centrum wsparcia i prezentacji efektów.
Zobacz
Film lub webinarium

Rytuały i drobiazgi rozwijające relacje w klasie

Rozmowa o budowaniu poczucia bezpieczeństwa, umiejętności współpracy i motywacji do nauki przez cały rok.
Zobacz
Publikacja

Katalog filmowy

Sprawdź, jakie filmy znajdziesz w naszych zasobach filmowych. 
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Jak rozmawiać o uchodźcach? Materiały metodyczne

Materiały metodyczne pomagające w podejmowaniu tematyki migracji i uchodźstwa.
Zobacz
Film lub webinarium

Język równościowy. Włączający czy wykluczający?

Panel dyskusyjny o włączającym i wykluczającym potencjale języka inkluzywnego.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie a przepisy prawa. Co warto wiedzieć?

Co mówią przepisy prawa o ocenianiu w szkole.
Zobacz
Artykuł

Jak angażować ucznia w zbieranie dowodów na własne...

Poznaj 13 praktyk, które angażują go w zadania pozwalające zobaczyć jemu, jego kolegom i nauczycielowi, gdzie jest
Zobacz
Artykuł

Motywacji da się nauczyć – część 1 i...

Każdy ma wpływ na swoją motywację. Aby jednak uczennice i uczniowie mogli przyjąć optymalną motywację, konieczne jest
Zobacz
Artykuł

Zasady formalno – prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego w...

Zobacz
Film lub webinarium

Niechęć i brak zaangażowania w klasie. Jak sobie...

Źródła niechęci i braku zaangażowania mogą znajdować się zupełnie gdzie indziej.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY