Zarządzanie konfliktem w szkole

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 23.05.2024

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

Klasa, z którą pracujesz to społeczność pełna  indywidualności. Naturalną dynamiką grupy jest, że pojawią się w niej napięcia i nieporozumienia. Wiedza o procesach grupy pozwala na skuteczną profilaktykę i interwencję w sytuacjach kryzysowych. 

W naszym zestawieniu, które stale uaktualniamy o nowe treści, znajdziesz materiały, które pozwolą Ci całościowo spojrzeć na problem konfliktów w klasie i ich możliwych konsekwencji – zarówno negatywnych jak i pozytywnych. 

Poniżej udostępniamy webinary i artykuły, w których znajdziesz zarówno konkretne narzędzia jak i omówienie strategii zarządzania konfliktem czy radzenia sobie z zachowaniami dyskryminującymi lub przemocą.    

Wstęp

Artykuł traktujemy jako wprowadzenie do tematu. Wiele z podjętych tu wątków, rozwijamy w kolejnych zagadnieniach. Materiał zawiera przegląd koncepcji i metod związanych z zarządzaniem konfliktami w klasie i szkole. Punktem odniesienia jest holistyczne podejście do pracy z konfliktami. 

Janusz Żmijewski podejmuje m.in. kwestie:

 • różnic w podejściu rozwiązywania konfliktu, a zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
 • metod analizy konfliktu,
 • rodzajów konfliktu, a strategii ich rozwiązywania. 

Link do artykułu 

 

Infografika w formie plakatu (który można powiesić np. w pokoju nauczycielskim) przedstawia ścieżkę zarządzania konfliktami w szkole. Pokazuje różne etapy konfliktu i możliwości przygotowania na niego (zarówno siebie, jak i uczniów i uczennic), wspiera jego rozpoznawanie i radzenie sobie z nim.

Link do plakatu

Wiedza i narzędzia

Poruszane zagadnienia:

 • jak zareagować na konflikt,

 • jak poradzić sobie ze swoimi emocjami,

 • dlaczego podanie sobie ręki „na zgodę” nie jest równoznaczne z zakończeniem konfliktu,

 • czy i co możesz zrobić, by go skutecznie rozwiązać.

Rozmawiają: Bernadetta Białek, Maciej Wojdyna, Dorota Whitten.

Link do webinaru:

https://biblioteka.ceo.org.pl/jak-radzic-sobie-z-konfliktem-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • dlaczego konflikt jest naturalną częścią dynamiki relacji wewnątrz grupy

 • czym różni się konflikt od kłótni, dyskryminacja od wykluczenia, a przemoc od agresji

 • jaka powinna być Twoja rola w sytuacji konfliktu – kiedy działać, a kiedy powstrzymać się od działania

 • dlaczego ważne jest, aby dzieci i młodzież potrafiły wyrażać złość w konstruktywny sposób i jaką rolę może odegrać szkoła w przekazywaniu tej umiejętności.

Rozmawiają: Agnieszka Biela, Julian Czurko, Aleksandra Dulas.

Link do webinaru:

https://biblioteka.ceo.org.pl/co-warto-wiedziec-o-konfliktach-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • konflikt jako zjawisko typowe i naturalne dla zespołu klasowego

 • konflikt wielokulturowy

 • rola wychowawcy w sytuacji konfliktu w klasie, m.in. o radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz zachowywaniu spokoju i bezstronności

 • rozwiązywanie konfliktów w klasie, np. dzięki łagodzeniu emocji uczniów i znajdowaniu porozumienia

Na pytania nauczycielek i nauczycieli odpowiada Agnieszka Szczepanik.

Link do webinaru: 

https://biblioteka.ceo.org.pl/konflikt-w-klasie-pytania-i-odpowiedzi/

Poruszane zagadnienia:

 • Jak zwyczajowo postrzegamy konflikt w klasie i jaki ma to na niego wpływ?

 • Dlaczego trudno porozumieć się uczniom?

 • Jak możemy towarzyszyć uczniom w konflikcie?

 • Jak szukać rozwiązań, które służyć będą wszystkim?

Porozumienie bez przemocy to jeden ze sposobów na zarządzanie konfliktem – opowiada o tym specjalistka w tym zakresie Paulina Orbitowska-Fernandez.

Przykłady rozmów mediacyjnych w tym webinarium odnoszą się do konfliktów między młodszymi dziećmi. 

Link do webinaru:

https://biblioteka.ceo.org.pl/konflikt-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • Metoda Wspólnej Sprawy krok po kroku;
 • kiedy zastosowanie MWS w klasie będzie skuteczne;
 • jak to wygląda w praktyce – symulacja rozmowy ze sprawcą nękania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się: Ewa Pizoń i Stanisław Bobula.

Link do webinaru: 
https://biblioteka.ceo.org.pl/metoda-wspolnej-sprawy-odpowiedz-na-nekanie-i-konflikty-w-klasie/

Artykuł Magdaleny Wegner ma formę narzędziownika i przedstawia metodę Kręgów Naprawczych oraz warunki wprowadzania tego podejścia do szkół. Jest dobrym wstępem, żeby zainspirować się tą formą pracy. 

Stosowanie Kręgów Naprawczych:

 • pomaga zwiększyć wzajemne zaufanie w grupie;

 • daje członkom społeczności większą jasność, jak reagować, kiedy pojawia się sytuacja konfliktowa;

 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa – za zajęcie się konfliktem nie grozi kara;

 • zwiększa zaufanie, że konflikty można rozwiązać, że w różnych trudnych sytuacjach można się

  dogadać;

 • pomaga w nauce współpracy i tego, jak w praktyce uwzględniać potrzeby swoje i innych, tak

  by jak najwięcej z nich było zaspokojonych.

Link do artykułu:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/kregi-naprawcze/

W czasie webinarium rozmawialiśmy:

 • czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto najczęściej jej doświadcza;

 • co czuje młodzież dyskryminowana i jak można ją w takiej sytuacji wesprzeć;

 • jak może wyglądać ścieżka zgłaszania i reagowania na dyskryminację w szkole;

 • jak pracować z klasą, w której pojawiła się dyskryminacja.

W spotkaniu wzięły udział: Agnieszka Kozakoszczak i Ewa Pizoń. 

Link do webinaru:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/jak-wspierac-osoby-doswiadczajace-dyskryminacji-w-szkole/

Nie ma jednej zasady, która gwarantowałaby skuteczne i natychmiastowe rozwiązanie sytuacji przemocowych w szkole. 

Są natomiast metody i narzędzia, które pozwalają uruchomić proces interwencji i indywidualne podejście do każdego z takich zachowań.

W trakcie webinaru postaramy się na przykładach rozróżnić przemoc od konfliktu i porozmawiamy:

 • Jakie są przyczyny przemocy i jakie formy może przyjąć zachowanie przemocowe?

 • Jak nauczyciel może reagować wobec przemocy w klasie (np. wysłuchanie uczniów, diagnoza sytuacji, rozmowy z rodzicami).

 • Kiedy warto i należy sięgać po pomoc innych: rodziców, dyrekcji, psychologa lub pedagoga, interwenta lub mediatora, policji.

 • Jak stworzyć specjalny zespół interwencyjni i na czym polegają jego zadania.

Link do webinaru: 

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/jak-reagowac-na-przemoc-w-klasie/

Edukacja antydyskryminacyjna jako profilaktyka

Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym:

 • jak można tworzyć zasady antydyskryminacyjne na poziomie klasy i szkoły,
 • kogo i w jaki sposób zaangażować w tworzenie zasad,
 • co jest potrzebne, żeby zasady działały.

Link do webinaru:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/jak-tworzyc-skuteczne-zasady-antydyskryminacyjne-w-szkole/

W trakcie spotkania omawiamy:

 • Skąd czerpać pomysły na tematy do rozmowy i jak zaprosić do niej uczniów?

 • Jakie zasady dyskusji warto wprowadzić, by uczniowie czuli się bezpiecznie i swobodnie? 

 • Jak wprowadzić angażujące techniki dyskusji, np. “Tak / nie / nie wiem” czy “Metoda Diamentu”?

 • Jak pracować z uczniami i uczennicami, którzy mają różne doświadczenie w wyrażaniu swoich opinii? 

 • Jaka jest rola nauczyciela w dyskusji? Kiedy powinien być jej aktywnym uczestnikiem, a kiedy wycofanym obserwatorem?

 • Jak zachować neutralność w rozmowach na tematy polityczne, a jednocześnie zachęcić uczniów do dyskusji?

Rozmawiają: Bernadetta Białek i Agnieszka Gabryelska.

Link do webinaru:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/przedmiot-sporu-jak-prowadzic-klasowa-dyskusje-na-trudne-tematy/

Artykuł Tomasza Garstki ilustruje, czym jest konflikt na tle narodowościowym, jak się może przejawiać i jakie działania może podjąć nauczyciel, aby takiemu konfliktowi zaradzić.

Jednocześnie podpowiada w jaki sposób można te konflikty różnicować i jak w związku z tym wspierać uczniów w ich rozwiązywaniu.

Zwraca również uwagę na sytuację innych uczniów, będących obserwatorami konfliktu w klasie.

Link do artykułu:

https://biblioteka.ceo.org.pl/jak-rozpoznawac-konflikt-na-tle-narodowosciowym-i-jak-go-rozwiazywac-w-klasie-2/

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. VII-VIII

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. IV-VI

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY