Przekaż 1.5% podatku

Spotkania „Młodzież stawia na środowisko”

Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą?
Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska?

Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line „Młodzież stawia na środowisko”!

Pięć spotkań on-line stanowi zaproszenie dla młodzieży, ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych do:

  • poznania wybranych wyzwań środowiskowych i ekologicznych w perspektywie lokalnej i globalnej,
  • przyjrzenia się relacji człowieka z przyrodą,
  • poznawania lokalnego środowiska przyrodniczego, jak i własnych zainteresowań,
  • zaplanowania prośrodowiskowej zmiany w szkole.

Uczniowie i uczennice mogą wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. Po każdym spotkaniu uczestnicy i uczestniczki otrzymają prezentację ze spotkania i krótkie zadanie do wykonania (w klasie lub indywidualnie w domu). Zachęcamy do uczestnictwa w całej serii. Kolejne spotkania zachęcą i wesprą młodych ludzi do zaplanowania zmiany, na rzecz środowiska, w ich szkole oraz najbliższym otoczeniu. 

Na każde spotkania w ramach serii obowiązuje osobna rejestracja. Rejestracji na spotkanie dokonuje nauczyciel_nauczycielka, zgłaszając klasę/grupę/koło naukowe na aktualne spotkanie. Każde spotkanie będzie nagrywane, więc uczniowie i uczennice będą mogli również odtworzyć je w dowolnym terminie.

  • Grupy, które wezmą udział w minimum czterech spotkaniach otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie całej serii.
  • Grupy młodzieżowe z warszawskich szkół, które wezmą udział w przynajmniej trzech spotkaniach, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie planowanych zmian w szkole (otrzymają wzór mikro wniosku). W kwietniu wybierzemy trzy grupy młodzieżowe, których plan na pro środowiskową zmianę w szkole otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 zł.

Do tej pory odbyły się:

  1. Webinarium Środowisko przyrodnicze globalnie
  2. Webinarium Krytyczne myślenie w ochronie środowiska
  3. Webinarium Środowisko przyrodnicze lokalnie
  4. Webinarium Globalne wyzwanie, lokalne działanie

PONIŻEJ MOŻESZ ZGŁOSIĆ SWOJĄ GRUPĘ NA NADCHODZĄCY WEBINAR – Cała szkoła (i okolica) na rzecz środowiska

Już niedługo więcej informacji na temat wydarzenia.

Zarejestruj swój zespół młodzieżowy lub całą klasę na webinarium poprzez >> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

KONTAKT: justyna.zamojda@ceo.org.pl

Serię spotkań „Młodzież stawia na środowisko” finansuje m. st. Warszawa