Spotkania „Młodzież stawia na środowisko”

Chcesz zainteresować swoich uczniów i uczennice przyrodą?
Potrzebujesz wsparcia w angażowaniu młodzieży w działania na rzecz środowiska?

Nauczycielu, Nauczycielko, zaproś swoją klasę, grupę projektową, koło naukowe do serii spotkań on-line „Młodzież stawia na środowisko”!

Pięć spotkań on-line stanowi zaproszenie dla młodzieży, ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych do:

 • poznania wybranych wyzwań środowiskowych i ekologicznych w perspektywie lokalnej i globalnej,
 • przyjrzenia się relacji człowieka z przyrodą,
 • poznawania lokalnego środowiska przyrodniczego, jak i własnych zainteresowań,
 • zaplanowania prośrodowiskowej zmiany w szkole.

Uczniowie i uczennice mogą wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. Po każdym spotkaniu uczestnicy i uczestniczki otrzymają prezentację ze spotkania i krótkie zadanie do wykonania (w klasie lub indywidualnie w domu). Zachęcamy do uczestnictwa w całej serii. Kolejne spotkania zachęcą i wesprą młodych ludzi do zaplanowania zmiany, na rzecz środowiska, w ich szkole oraz najbliższym otoczeniu. 

Na każde spotkania w ramach serii obowiązuje osobna rejestracja. Rejestracji na spotkanie dokonuje nauczyciel_nauczycielka, zgłaszając klasę/grupę/koło naukowe na aktualne spotkanie. Każde spotkanie będzie nagrywane, więc uczniowie i uczennice będą mogli również odtworzyć je w dowolnym terminie.

 • Grupy, które wezmą udział w minimum czterech spotkaniach otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie całej serii.
 • Grupy młodzieżowe z warszawskich szkół, które wezmą udział w przynajmniej trzech spotkaniach, będą mogły ubiegać się o >>dofinansowanie planowanych zmian w szkole << (otrzymają wniosek mini grantu). W kwietniu wybierzemy trzy grupy młodzieżowe, których plan na pro środowiskową zmianę w szkole otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 zł.

Do tej pory odbyły się:

 1. Webinarium Środowisko przyrodnicze globalnie
 2. Webinarium Krytyczne myślenie w ochronie środowiska
 3. Webinarium Środowisko przyrodnicze lokalnie
 4. Webinarium Globalne wyzwanie, lokalne działanie
 5. Webinarium Cała szkoła (i okolica) na rzecz środowiska

Poznaj również nasze >>plakaty<< oraz >>scenariusz<<.

W dniu 18 kwietnia, odbyło się ostatnie spotkanie w ramach serii spotkań Młodzież stawia na środowisko.

Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki serii spotkań do podjęcia działania na rzecz środowiska. Do 2 maja osoby które wzięły udział w 4 spotkaniach online otrzymają zaświadczenia o ukończeniu serii spotkań.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.

KONTAKT: justyna.zamojda@ceo.org.pl

Serię spotkań „Młodzież stawia na środowisko” finansuje m. st. Warszawa