Klub dobrej rozmowy

W programie „Globalna szkoła"

Praca w klasach wielokulturowych to wyzwanie. Dlatego stwórz w szkole bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wielokulturowości i różnorodności. Znajdź sposoby na zaangażowanie uczniów i uczennic w tworzenie wspólnych projektów.

Dołącz. Uczymy rozmawiać.

Chcesz skuteczniej kształtować postawy otwartości i empatii wobec różnorodności – nie tylko związanej z kulturą, religią czy językiem, ale również poglądami czy sposobem ekspresji?

Zapisz się do projektu i razem z młodzieżą załóż „Klub dobrej rozmowy” w swojej szkole!

1. Jak to działa

1

Na początku otrzymujesz informację o tym, kto jest Twoim mentorem lub mentorką.  Są nimi nauczyciele i trenerki, których zadaniem jest towarzyszenie Ci w projekcie.

2

Realizujesz trzy moduły kursu internetowego. W każdym module znajdują się obowiązkowe zadania, po wykonaniu których zatwierdzasz moduł. Po każdym z nich otrzymujesz komentarz od mentora lub mentorki dotyczący Twojej dotychczasowej pracy.

3

Tworzysz w swojej szkole „Klub dobrej rozmowy”. Zapraszasz do niego uczniów i uczennice zainteresowanych realizacją projektu o tematyce migracyjnej.

4

Możesz także uczestniczyć w spotkaniach grupowych z mentorem, przeznaczonych na dodatkowe pytania, dzielenie się refleksjami i wątpliwościami oraz poznawanie perspektywy innych osób biorących udział w projekcie.

5

Na końcu uzupełniasz i przesyłasz sprawozdanie z realizacji projektu. Otrzymujesz zaświadczenie ukończenia kursu, a uczniowie i uczennice tworzący „Klub dobrej rozmowy” – wspólny dyplom.

Jak może wyglądać „Klub dobrej rozmowy"?

klub dyskusyjny w ramach którego będziecie dyskutować na wybrane tematy w atmosferze zrozumienia i szacunku

spotkanie z osobą z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, która od jakiegoś czasu mieszka w Polsce

żywa biblioteka – spotkanie z gośćmi reprezentującymi grupy mniejszościowe, wśród których znajdzie się osoba z doświadczeniem migracyjnym

migracje w praktyce – spotkanie z aktywistą lub aktywistką działającym na rzecz osób z doświadczeniem migracyjnym czy uchodźczym

własna animacja na podstawie historii osoby z doświadczeniem migracyjnym

organizacja wydarzenia związanego z tematem migracji, wielokulturowości czy różnorodności kulturowej, np. przygotowanie obchodów Dnia Różnorodności Kulturowej

zajęcie się historią najbliższego otoczenia w tym kontekście i poszukanie śladów wielokulturowości w swojej miejscowości

Wasza własna inicjatywa związana z pogłębieniem wiedzy na temat migracji, wielokulturowości czy różnorodności kulturowej

Jakie otrzymasz od nas wsparcie?

2. Dlaczego warto

Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej jest praca w klasach wielokulturowych. Kluby dobrej rozmowy” to przestrzeń na to, by otwierać młodzież na różne punkty widzenia i uczyć rozmowy na tematy, takie jak tożsamość nasza i innych, różne kultury, a także przyczyny i skutki migracji.

Dzięki udziałowi w projekcie:

3. Zgłoszenie do nowej edycji

Kliknij niżej, wypełnij formularz i zaznacz, że jesteś zainteresowany tym obszarem działań CEO.

Wyślij innym link. Może warto wziąć udział razem?

4. Harmonogram w tym roku

 • Do 27 lutego

  zapisy do udziału w projekcie 

 • Od lutego 2024 do maja 2024

  kurs internetowy, możliwy udział w warsztatach i spotkaniach towarzyszących, działania z młodzieżą w ramach Klubu dobrej rozmowy

 • Czerwiec 2024

  możliwość pobrania zaświadczenia po ukończeniu kursu -  przesłaniu sprawozdania i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej oraz testu

5. Regulamin

6. Najczęstsze pytania

Na realizację każdego modułu przeznaczamy miesiąc. W tym czasie wykonujesz zadania obowiązkowe, ale możesz też podjąć aktywności dla chętnych: podzielić się refleksją z mentorką lub mentorem, obejrzeć dodatkowy materiał czy wziąć udział w dyskusji.

Pierwszą osobą, do której powinieneś się zwrócić, jest mentor lub mentorka, a następnie koordynatorka kursu.

Warunkiem ukończenia projektu jest:

 • wykonanie obowiązkowych zadań ze wszystkich modułów kursu,

 • założenie „Klubu dobrej rozmowy” i przeprowadzenie min. 3 spotkań Klubu wokół wybranych wątków związanych z migracją,

 • przesłanie sprawozdania podsumowującego realizację projektu młodzieżowego,

 • wypełnienie ankiety wstępnej i końcowej oraz testu wiedzy na zakończenie kursu.                     

Warunki rezygnacji z projektu opisujemy w punkcie 5 Regulaminu:

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie, przed ukończeniem Kursu internetowego i dostarczeniem Projektu młodzieżowego i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie”.

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Agnieszka Serwadczak, ekspertka edukacyjna

 • pomoże Ci zapisać się do projektu,
 • wesprze Cię przy Twoich pierwszych pytaniach,
 • będzie Twoją opiekunką w trakcie projektu.

W przypadku trudności związanych z realizacją modułów skontaktuj się ze swoim mentorem lub mentorką. Możesz to zrobić przez platformę lub drogą mailową.

8. Partnerzy

Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Nie ten projekt? Zapraszamy tu: