Europa o klimacie

Zależy Ci na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień?

Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej?

Chcesz zachęcać młodzież do zmiany nawyków i wzmacniać proekologiczne postawy?

„Europa o klimacie” to seria spotkań organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, dla nauczycieli i nauczycielek, która pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Chcemy wesprzeć rozwój wiedzy oraz postaw uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, wzbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym oraz aktualnymi wyzwaniami środowiskowymi, odpowiedzialność i poczucie sprawczości – a to wszystko za pomocą ciekawych i angażujących metod pracy. Przekonaj się, czy Twoja szkoła może być bardziej ekologiczna!

Kluczowe tematy

Dlaczego Europa mówi o klimacie?

Świat w którym żyjemy zmienia się dynamicznie. Obecnie mierzymy się – lokalnie i globalnie – z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej to jedne z poważniejszych zagrożeń dla świata przyrody, którego jesteśmy częścią. Wyzwania te stanowią tematy rozmów na najwyższych szczeblach, są też przyczyną planowanych zmian gospodarczych i społecznych. Młodzież styka się z tematami utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w prasie, Internecie i telewizji, choć często nie posiada pewnej wiedzy, aby móc weryfikować informacje przekazywane przez różne źródła. Poprzez serię spotkań „Europa o klimacie” chcemy:

W programie powiemy o aktualnej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład. Nowy plan działania ma na celu stworzenie i wdrożenie innego modelu rozwoju gospodarczego, który nie będzie pogłębiał ubożenia środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Proponowana w strategii transformacja, sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.

Dla kogo spotkania?

Dla wszystkich, którym zależy na włączaniu aktualnych tematów do zajęć w szkole. To seria spotkań dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! Serdecznie zapraszamy do programów zespoły nauczycielskie, jaki i pojedynczych nauczycieli i nauczycielki.

Jak będziemy działać?

Seria spotkań „Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:

Festiwal internetowy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej - listopad 2021

Istotnym elementem spotkań będzie Festiwal internetowy z okazji corocznie odbywającego się Tygodnia Edukacji Globalnej – inicjowanego przez Centrum Północ-Południe Rady Europy. W tygodniu 15-21 listopada zorganizujemy festiwal internetowy, w ramach którego przyjrzymy się istotnym wyzwaniom globalnym m.in.. zmianie klimatu i zagrożeniom różnorodności biologicznej. Wydarzenie kierowane do młodzieży będzie stanowiło integralną część serii spotkań kierowanej do nauczycieli i nauczycielek. Celem Festiwalu będzie utrwalenie wiedzy na temat kluczowych tematów w serii spotkań oraz zaproszenie do wspólnej refleksji na temat tego jak szkoła może włączać się w rozwiązywanie globalnych wyzwań.

Jak się zgłosić?

Na wszystkie wydarzenia obowiązują osobne zapisy. Nasi uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojego zaangażowania w realizację programu. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w webinarium wprowadzającym i we wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu programu dokształcania. Webinarium wprowadzające odbędzie się 7 października i otworzy serię spotkań „Europa o klimacie”. Seria warsztatów on-line rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Warsztaty będą trwały ok. 2 godziny, na platformie ZOOM, co dwa tygodnie.

Najbliższe spotkanie

Trwa rekrutacja na ostatnie spotkanie z serii „Europa o klimacie”: „Jak szkoła może dbać o czyste środowisko naturalne?”, które odbędzie się 9 grudnia, w godzinach 17:00-19:00.

Webinarium z elementami warsztatu on-line będzie dotyczyło tematu zanieczyszczeń środowiska w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań, które może przeprowadzić szkoła, w ramach edukacji ekologicznej, na rzecz środowiska.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do 6 grudnia, do godziny 12.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

TERMIN CAŁEGO PROJEKTU: od 07 października 2021 do 15 grudnia 2021
KONTAKT: justyna.zamojda@ceo.org.pl

Seria spotkań „Europa o klimacie”, organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, jest współfinansowana ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.