Zgłoś się do V. edycji konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”

Aktualność

Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest działalność społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialność mieszkańców i mieszkanek Polski, ich wrażliwość, empatia i otwartość. Jak istotna jest chęć niesienia pomocy przybyszom – zarówno uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy, jak i z Białorusi, Afganistanu, osobom, które przekraczają polsko-białoruską granicę, migrantom i uchodźcom, którzy żyją w Polsce od lat i współtworzą nasze społeczeństwo. Na własne oczy widzimy, że działania na rzecz wsparcia migrantów i migrantek, poznawania siebie nawzajem, wyrównywania szans, poznawania kultur i bycia uważnym na swoje potrzeby jest kluczowe dla dalszego budowania naszego społeczeństwa. Dlatego jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat wspieramy prowadzenie edukacji o migracjach i wielokulturowość, dialog o migracjach i z migrantami oraz walkę z dyskryminacją. Wiemy, że ludzi, którzy chcą Polski otwartej jest więcej – i działają aktywnie na rzecz pomocy i integracji uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek. Chcemy usłyszeć ich historie, docenić, poznać i się zainspirować.

Dlatego oferujemy wsparcie finansowe dla dziennikarzy i dziennikarek w wieku 18-35 lat, którzy będą chcieli podjąć się przedstawienia aktywistów i aktywistek, grup, stowarzyszeń, instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, włączającym i różnorodnym. Zachęcamy do podjęcia refleksji, czym jest otwarte społeczeństwo i jaką rolę w jego tworzeniu mają różne instytucje i społeczeństwo obywatelskie. Forma materiału dowolna – pisana, audio, wideo, reportaż, fotoreportaż, sylwetka, wywiad itp.

Nagrodą w Konkursie jest 2500 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad rzetelnym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej połowa zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki zatrudnieni w redakcjach, niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych bądź specjalistycznych.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2022 roku.

Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 2 strony A4, list i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny.

Przygotuj swój projekt według Wzoru Opisu Projektu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

UWAGA!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. (to jest przygotowania zgłoszonego materiału i publikacji go we wskazanym miejscu i przesłania linku/skanu do Organizatora) bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

 

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: agnieszka.serwadczak@ceo.org.pl

 

Inne aktualności

Aktualności

29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»
16/09/2022
Zamień swoją bibliotekę w bibliotekę z klimatem!
Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do udziału w konkursie. Przeprowadź w bibliotece działanie w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20.11.2022) związane ze zmianą klimatu i globalnymi wyzwaniami...
czytaj więcej»
01/09/2022
Zapraszamy na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat?
Dołącz do nas na webinarium: Czego potrzebuje młodzież, by zmieniać świat? Omówienie wyników raportu „Młodzież na rzecz globalnych wyzwań 2022” oraz prezentacja oferty Działu Edukacji Globalnej CEO na nowy rok szkolny...
czytaj więcej»
04/07/2022
Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: globalne wyzwania oczami młodzieży
20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, opublikowaliśmy najnowszy raport zlecony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022”. Badanie ma na celu próbę spojrzenia na świat oczami młodych...
czytaj więcej»
30/06/2022
Jakie działania klimatyczne podjęli uczestnicy programu „Globalna szkoła”? Prezentacja projektów
W piątek 10 czerwca odbyło się podsumowanie projektów młodzieżowych programu „Globalna szkoła. Razem dla klimatu”. Do Warszawy na Osiedle Jazdów przyjechały zespoły uczniowskie ze szkół z całej Polski, aby opowiedzieć...
czytaj więcej»
22/06/2022
Dziękujemy i podsumowujemy rok szkolny 2021/2022!
Ten rok szkolny był pełen wyzwań: wciąż próbowaliśmy uporać się z konsekwencjami pandemii, tłumaczyliśmy uczniom i uczennicom sytuację na granicy polsko-białoruskiej, rozmawialiśmy o klimacie i ekologii i witaliśmy uczniów i...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań