Zgłoś się do V. edycji konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”

Aktualność

Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest działalność społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialność mieszkańców i mieszkanek Polski, ich wrażliwość, empatia i otwartość. Jak istotna jest chęć niesienia pomocy przybyszom – zarówno uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy, jak i z Białorusi, Afganistanu, osobom, które przekraczają polsko-białoruską granicę, migrantom i uchodźcom, którzy żyją w Polsce od lat i współtworzą nasze społeczeństwo. Na własne oczy widzimy, że działania na rzecz wsparcia migrantów i migrantek, poznawania siebie nawzajem, wyrównywania szans, poznawania kultur i bycia uważnym na swoje potrzeby jest kluczowe dla dalszego budowania naszego społeczeństwa. Dlatego jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat wspieramy prowadzenie edukacji o migracjach i wielokulturowość, dialog o migracjach i z migrantami oraz walkę z dyskryminacją. Wiemy, że ludzi, którzy chcą Polski otwartej jest więcej – i działają aktywnie na rzecz pomocy i integracji uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek. Chcemy usłyszeć ich historie, docenić, poznać i się zainspirować.

Dlatego oferujemy wsparcie finansowe dla dziennikarzy i dziennikarek w wieku 18-35 lat, którzy będą chcieli podjąć się przedstawienia aktywistów i aktywistek, grup, stowarzyszeń, instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, włączającym i różnorodnym. Zachęcamy do podjęcia refleksji, czym jest otwarte społeczeństwo i jaką rolę w jego tworzeniu mają różne instytucje i społeczeństwo obywatelskie. Forma materiału dowolna – pisana, audio, wideo, reportaż, fotoreportaż, sylwetka, wywiad itp.

Nagrodą w Konkursie jest 2500 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad rzetelnym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej połowa zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki zatrudnieni w redakcjach, niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych bądź specjalistycznych.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2022 roku.

Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 2 strony A4, list i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny.

Przygotuj swój projekt według Wzoru Opisu Projektu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

UWAGA!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. (to jest przygotowania zgłoszonego materiału i publikacji go we wskazanym miejscu i przesłania linku/skanu do Organizatora) bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

 

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: agnieszka.serwadczak@ceo.org.pl

 

Inne aktualności

Aktualności

24/05/2023
Różnorodność w szkole: jak zrozumieć, dostrzegać i celebrować różnice? – webinarium
Zapraszamy na webinarium, podczas którego wspólnie zastanowimy się, jak podejść do zagadnienia różnorodności i międzykulturowości w Twojej szkole. Webinarium odbędzie się 6 czerwca i będzie nawiązywać do Międzynarodowego Dnia Różnorodności...
czytaj więcej»
12/05/2023
Młodzież na rzecz globalnych wyzwań 2023
Zapraszamy na letni obóz młodzieżowy! 4-12 lipca, Motycz Leśny To od Ciebie zależy, wokół czego zbudujesz swój projekt. Stworzysz wizję swojego wymarzonego świata, a my dostarczymy Ci narzędzia i metody,...
czytaj więcej»
02/05/2023
Globalna Szkoła. Pomosty dobrej komunikacji
Zapraszamy na konferencję wszystkich zaangażowanych w nasze programy! To okazja żeby poznać inne osoby uczestniczące w kursach z obszaru "Odpowiadaj na globalne wyzwania", wymienić się z nimi doświadczeniami i przemyśleniami....
czytaj więcej»
22/03/2023
Dzień Ziemi – Splątani ze światem
Zapraszamy do wspólnych obchodów Dnia Ziemi 2023! W tym roku skupimy się na uporządkowaniu tego, co już wiemy o relacji człowieka z przyrodą i porozmawiamy o rolach poszczególnych elementów naszego...
czytaj więcej»
22/01/2023
Programy dla nauczycieli – otwarte rekrutacje
Nowy rok to nowe wyzwania i projekty. W Dziale Edukacji Globalnej i Ekologicznej jest ich w tym roku wyjątkowo dużo. Rozpoczynamy rekrutację do naszych programów: zapraszamy Państwa do zapoznania się...
czytaj więcej»
05/01/2023
Na tym webinarium dowiesz się, jak rozmawiać z rodzicami, by byli Twoimi sojusznikami (12 stycznia)
Dyrektorko, Dyrektorze,  przyjdź na bezpłatne webinarium o skutecznej współpracy z rodzicami. Poznasz praktyczne metody i wskazówki, którymi podzielą się z Tobą: doświadczona dyrektorka szkoły i cenione ekspertki. Jak rozmawiać z...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań