Zgłoś się do V. edycji konkursu dziennikarskiego pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”

Aktualność

Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest działalność społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialność mieszkańców i mieszkanek Polski, ich wrażliwość, empatia i otwartość. Jak istotna jest chęć niesienia pomocy przybyszom – zarówno uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy, jak i z Białorusi, Afganistanu, osobom, które przekraczają polsko-białoruską granicę, migrantom i uchodźcom, którzy żyją w Polsce od lat i współtworzą nasze społeczeństwo. Na własne oczy widzimy, że działania na rzecz wsparcia migrantów i migrantek, poznawania siebie nawzajem, wyrównywania szans, poznawania kultur i bycia uważnym na swoje potrzeby jest kluczowe dla dalszego budowania naszego społeczeństwa. Dlatego jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat wspieramy prowadzenie edukacji o migracjach i wielokulturowość, dialog o migracjach i z migrantami oraz walkę z dyskryminacją. Wiemy, że ludzi, którzy chcą Polski otwartej jest więcej – i działają aktywnie na rzecz pomocy i integracji uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek. Chcemy usłyszeć ich historie, docenić, poznać i się zainspirować.

Dlatego oferujemy wsparcie finansowe dla dziennikarzy i dziennikarek w wieku 18-35 lat, którzy będą chcieli podjąć się przedstawienia aktywistów i aktywistek, grup, stowarzyszeń, instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, włączającym i różnorodnym. Zachęcamy do podjęcia refleksji, czym jest otwarte społeczeństwo i jaką rolę w jego tworzeniu mają różne instytucje i społeczeństwo obywatelskie. Forma materiału dowolna – pisana, audio, wideo, reportaż, fotoreportaż, sylwetka, wywiad itp.

Nagrodą w Konkursie jest 2500 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad rzetelnym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej połowa zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki zatrudnieni w redakcjach, niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych bądź specjalistycznych.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2022 roku.

Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 2 strony A4, list i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny.

Przygotuj swój projekt według Wzoru Opisu Projektu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

UWAGA!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. (to jest przygotowania zgłoszonego materiału i publikacji go we wskazanym miejscu i przesłania linku/skanu do Organizatora) bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

 

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: agnieszka.serwadczak@ceo.org.pl

 

Inne aktualności

Aktualności

Konferencja dla nauczycieli, na zdjęciu dziewczynka z namalowanym na policzku niebiesko-zielonym przypominającym kulę ziemską
29/04/2024
Konferencja „SPOKÓJ W SOBIE – POKÓJ W ŚWIECIE. Jak wykorzystać nasze zasoby w obliczu globalnych wyzwań?”
Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych naszymi programami! To okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w projektach obszaru „Odpowiadaj na globalne wyzwania” i wymienić się z nimi doświadczeniami i przemyśleniami. To...
czytaj więcej»
18/01/2024
Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?”
Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?” to bezpłatne wydarzenie dla dyrektorów i wicedyrektorów z wszystkich rodzajów szkół. Jest ono poświęcone prowadzeniu szkół, w których...
czytaj więcej»
25/10/2023
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2023
 Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele,zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Wydarzenie odbywa się...
czytaj więcej»
30/08/2023
Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?
Zapraszamy do udziału w konferencji projektu „O pracy w szkole w czasach migracji” Dwudniowa konferencja „Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?” to okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w...
czytaj więcej»
25/08/2023
Ruszyła rekrutacja do naszych programów dla nauczycieli
Końcówka sierpnia to czas planowania i start rekrutacji do naszych programów w nowym roku szkolnym. Sprawdźcie, jakie projekty w tematach związanych z edukacją globalną i ekologiczną przygotowaliśmy dla Was na...
czytaj więcej»
06/06/2023
Webinarium „My (i) natura. W trosce o środowisko i nas samych”
Zapraszamy już 19 czerwca o 17:30! Zdajemy sobie sprawę, że mijający rok był wymagającym czasem, dlatego przygotowaliśmy webinarium, który nastroi Cię do odpoczynku. Dostaniesz od narzędzia do radzenia sobie ze...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań