Dzień sprawiedliwego handlu

Z okazj Dnia Sprawiedliwego Handlu zachęcamy do wykorzystania scenariuszy zajęć poruszających tematykę uczciwych cen produktów, kwestii ich pochodzenia i produkcji. 

FAIRTRADE - O CO CHODZI? (FAIRTRADE - WHAT IS IT ALL ABOUT?)  Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, czym jest sprawiedliwy handel i system Fairtrade. Ponadto podczas lekcji młodzież doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu zawartego w oglądanym przez nich filmie. 

CHCEMY BYĆ FAIR! SPRAWIEDLIWY HANDEL I ŚWIADOMA KONSUMPCJA. TWORZENIE UŻYTKOWYCH FORM WYPOWIEDZI - PROPOZYCJA PROJEKTU W trakcie realizacji projektu edukacyjnego młodzież dowie się, czym jest sprawiedliwy handel (fair trade) oraz świadoma konsumpcja. Celem projektu jest przygotowanie lokalnej kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z zagadnieniami świadomych wyborów konsumenckich i handlu międzynarodowego. Działania mogą polegać m.in. na przeprowadzeniu ankiety i zbadaniu wiedzy lokalnej społeczności (np. szkolnej) na ten temat oraz na zorganizowaniu debaty publicznej bądź kampanii, która będzie promowała odpowiedzialną konsumpcję i/lub ideę sprawiedliwego handlu, dostosowanej do ujawnionego za pomocą ankiety poziomu znajomości zagadnienia. To uczniowie i uczennice – przy Twoim wsparciu – zdecydują, w jaki sposób zrealizować projekt; poniższe wskazówki mogą służyć im za inspirację do działań, a Tobie – do wyeksponowania w nich umiejętności polonistycznych, w tym tworzenia użytkowych form wypowiedzi. 

KAWIARNIANY BIZNES Z CERTYFIKATEM FAIRTRADE - ODCZYTYWANIE I INTERPRETOWANIE DANYCH Podczas zajęć uczniowie i uczennice odczytują i interpretują dane globalne dotyczące handlu i ceny kawy przedstawione w tekstach i tabelach związane z konsumpcją kawy w Polsce i w wybranych krajach na świecie.

POROZMAWIAJMY O SPRAWIEDLIWYM HANDLU I ETYCZNEJ MODZIE Scenariusz jest zaproszeniem do spojrzenia na kwestię sprawiedliwego handlu (fair trade), w tym etycznej mody, i zastanowienia się, czym należy się kierować, dokonując wyboru produktów spożywczych i tekstylnych znajdujących się na sklepowej półce. Podczas lekcji uczniowie i uczennice nauczą się, jak tworzyć wywiad.

JAK KAWA MOŻE OCALIĆ LAS TROPIKALNY? Uczniowie i uczennice, analizując tekst i rozwiązując zadanie, poznają możliwości pogodzenia rolniczej działalności człowieka z dbałością o środowisko naturalne. Dowiadują się też o zasadach sprawiedliwego handlu (fair trade) i korzyściach, jakie przynosi wspieranie tej idei.

ILE KOSZTUJE TWOJA KOSZULA? (HOW MUCH DOES YOUR SHIRT COST?)  Zajęcia mają na celu przybliżenie przyczyn katastrofy w Rana Plaza w Bangladeszu w kwietniu 2013 roku oraz ukazanie reakcji świata na tę katastrofę. Uczniowie i uczennice dowiadują się o warunkach pracy w fabrykach odzieży w Bangladeszu, a jednocześnie ćwiczą tworzenie strony biernej.