III. Edycja konkursu na projekt materiału dziennikarskiego „Lokalne historie o migracjach”

Aktualność

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją dla Wolności ogłasza konkurs na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej, uchodźczej i wielokulturowości. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu są „Lokalne historie o migracjach”.

Nagrodą w Konkursie na najlepszy projekt materiału jest 4000 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad pogłębionym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp.

Grafika III edycji konkursu dla młodych dziennikarzy

JAKI JEST CEL KONKURSU?

CEO chce zachęcić indywidualnych dziennikarzy i dziennikarki lub zespoły dziennikarskie do pogłębionego researchu dotyczącego złożoności procesów migracyjnych poprzez prezentowanie lokalnych mikrohistorii. Zachęcamy do poszukiwania historii, migrantów i migrantek, które dzieją się w Polsce, w dużych i całkiem małych miastach, w sąsiedztwie, miejscowej szkole i ukażą złożoność tego zjawiska, szanse i wyzwania, jakie daje wielokulturowość. Zachęcamy Was do przedstawiania historii, które m.in. (choć oczywiście zostawiamy Wam szerokie pole do poszukiwań):

– opowiedzą o migrantach i migrantkach, którzy mieszkają w Waszej najbliższej okolicy;

– pokażą, jak obecność migrantów i migrantek wpływa na społeczności – co zyskała społeczność, z jakimi problemami musiała się zmierzyć lub wciąż się mierzy, czy nowi członkowie i członkinie społeczności zmienili czyjeś opinie, mentalność?;

– dobre praktyki i inicjatywy na rzecz integracji społeczności z migrantami i migrantkami;

– szkoła miejscem spotkań, czyli jak wygląda integracja i edukacja najmłodszych migrantów i migrantek.

Poprzez nagrody dla początkujących dziennikarzy i dziennikarek chcemy:

  • zwrócić uwagę młodych osób, które współtworzą polskie media na wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy – lokalnie i globalnie – jakim są migracje;
  • uwrażliwiać na akceptację różnych punktów widzenia;
  • zachęcać do pluralizmu narracji w mediach i oddawania głosu migrantom;
  • promować inkluzywny język pełen szacunku i godności;
  • zachęcać do debaty na trudne, kontrowersyjnie społecznie tematy;
  • uczyć spojrzenia na migracje jako zjawisko złożone, wielowątkowe, w którym nie ma jedynie tych „za” i „przeciw” i zachęcać do odkrywania „szarości”;
  • zachęcać do szukania lokalnych rozwiązań na globalne problemy;
  • promować rzetelne, pogłębione dziennikarstwo;
  • pokazywać złożoność tożsamości pod względem wielokulturowości, wielojęzyczności, w procesach migracyjnych. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej połowa zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych bądź specjalistycznych.

W tej edycji szczególnie zachęcamy do udziału dziennikarzy i dziennikarki mediów lokalnych.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

Przyznamy 4 nagrody w wysokości 4 000 zł brutto dla dziennikarzy i dziennikarek, którzy złożą pełną aplikację, w której przedstawią swój projekt na materiał dziennikarski zgodny z przedstawioną wyżej tematyką. Forma materiału dziennikarskiego jest dowolna – wywiad, materiał wideo, reportaż, podcast i inne. Szukamy świeżego, wnikliwego spojrzenia na to, czym migracje są dzisiaj dla nas i dla naszych społeczności.

Uczestnikowi/Uczestniczce CEO może przyznać tylko jedną Nagrodę na realizację Materiału. Laureaci i Laureatki poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w konkursie.

JAK APLIKOWAĆ?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2021 roku.

Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 4 strony A4, list motywacyjny (1 strona A4) i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu i wszystkie już zebrane na ten temat informacje, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny i innowacyjny i jaki może mieć wpływa na odbiorcę. 

Przygotuj swój projekt według Wzoru Opisu Projektu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

KRYTERIUM OCENY

Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów:

1) Opis projektu i plan jego realizacji. Odpowiednia dokumentacja, która potwierdza szanse na powodzenie i ukończenie Materiału (40 punktów);

2) Zgodność projektu z tematem (20 punktów);

3) Wcześniejsze zainteresowanie Uczestnika/Uczestniczki tematyką migracyjną, uchodźczą, tożsamościową i wielokulturowością (10 punktów);

4) Miejsca planowanej publikacji (10 punktów);

5) Motywacja opisana w liście motywacyjnym (10 punktów);

6)  Innowacyjne podejście zarówno w formie jak i w treści (10 punktów).

Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie 3-4 osobowa komisja. Po ocenieniu wniosków wybrani dziennikarze i dziennikarki zostaną powiadomieni o wynikach i podpiszą oświadczenie o przyjęciu nagrody.

UWAGA!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: weronika.rzezutka-wroblewska@ceo.org.pl

 

Partner konkursu:

Logo Fundacji dla Wolności

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

 

Inne aktualności

Aktualności

23/05/2024
Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych
Już 14 czerwca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla uczestników naszych projektów: Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych realizowanych w programach Globalnej Szkoły i Ekologicznej Szkoły.Prezentacja odbędzie się w gronie grup projektowych, wśród...
czytaj więcej»
Konferencja dla nauczycieli, na zdjęciu dziewczynka z namalowanym na policzku niebiesko-zielonym przypominającym kulę ziemską
29/04/2024
Konferencja „SPOKÓJ W SOBIE – POKÓJ W ŚWIECIE. Jak wykorzystać nasze zasoby w obliczu globalnych wyzwań?”
Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych naszymi programami! To okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w projektach obszaru „Odpowiadaj na globalne wyzwania” i wymienić się z nimi doświadczeniami i przemyśleniami. To...
czytaj więcej»
18/01/2024
Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?”
Konferencja „Szkolne sojusze i dialogi. Jak się dogadać, gdy jesteśmy tak różni?” to bezpłatne wydarzenie dla dyrektorów i wicedyrektorów z wszystkich rodzajów szkół. Jest ono poświęcone prowadzeniu szkół, w których...
czytaj więcej»
25/10/2023
Zapraszamy na festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2023
 Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele,zapraszamy Was oraz Waszych uczniów i uczennice do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Wydarzenie odbywa się...
czytaj więcej»
30/08/2023
Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?
Zapraszamy do udziału w konferencji projektu „O pracy w szkole w czasach migracji” Dwudniowa konferencja „Razem w szkole. Jak uczyć, by łączyć?” to okazja, żeby poznać inne osoby uczestniczące w...
czytaj więcej»
25/08/2023
Ruszyła rekrutacja do naszych programów dla nauczycieli
Końcówka sierpnia to czas planowania i start rekrutacji do naszych programów w nowym roku szkolnym. Sprawdźcie, jakie projekty w tematach związanych z edukacją globalną i ekologiczną przygotowaliśmy dla Was na...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań