III. Edycja konkursu na projekt materiału dziennikarskiego „Lokalne historie o migracjach”

Aktualność

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją dla Wolności ogłasza konkurs na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej, uchodźczej i wielokulturowości. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu są „Lokalne historie o migracjach”.

Nagrodą w Konkursie na najlepszy projekt materiału jest 4000 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad pogłębionym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp.

Grafika III edycji konkursu dla młodych dziennikarzy

JAKI JEST CEL KONKURSU?

CEO chce zachęcić indywidualnych dziennikarzy i dziennikarki lub zespoły dziennikarskie do pogłębionego researchu dotyczącego złożoności procesów migracyjnych poprzez prezentowanie lokalnych mikrohistorii. Zachęcamy do poszukiwania historii, migrantów i migrantek, które dzieją się w Polsce, w dużych i całkiem małych miastach, w sąsiedztwie, miejscowej szkole i ukażą złożoność tego zjawiska, szanse i wyzwania, jakie daje wielokulturowość. Zachęcamy Was do przedstawiania historii, które m.in. (choć oczywiście zostawiamy Wam szerokie pole do poszukiwań):

– opowiedzą o migrantach i migrantkach, którzy mieszkają w Waszej najbliższej okolicy;

– pokażą, jak obecność migrantów i migrantek wpływa na społeczności – co zyskała społeczność, z jakimi problemami musiała się zmierzyć lub wciąż się mierzy, czy nowi członkowie i członkinie społeczności zmienili czyjeś opinie, mentalność?;

– dobre praktyki i inicjatywy na rzecz integracji społeczności z migrantami i migrantkami;

– szkoła miejscem spotkań, czyli jak wygląda integracja i edukacja najmłodszych migrantów i migrantek.

Poprzez nagrody dla początkujących dziennikarzy i dziennikarek chcemy:

  • zwrócić uwagę młodych osób, które współtworzą polskie media na wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy – lokalnie i globalnie – jakim są migracje;
  • uwrażliwiać na akceptację różnych punktów widzenia;
  • zachęcać do pluralizmu narracji w mediach i oddawania głosu migrantom;
  • promować inkluzywny język pełen szacunku i godności;
  • zachęcać do debaty na trudne, kontrowersyjnie społecznie tematy;
  • uczyć spojrzenia na migracje jako zjawisko złożone, wielowątkowe, w którym nie ma jedynie tych „za” i „przeciw” i zachęcać do odkrywania „szarości”;
  • zachęcać do szukania lokalnych rozwiązań na globalne problemy;
  • promować rzetelne, pogłębione dziennikarstwo;
  • pokazywać złożoność tożsamości pod względem wielokulturowości, wielojęzyczności, w procesach migracyjnych. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej połowa zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych bądź specjalistycznych.

W tej edycji szczególnie zachęcamy do udziału dziennikarzy i dziennikarki mediów lokalnych.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

Przyznamy 4 nagrody w wysokości 4 000 zł brutto dla dziennikarzy i dziennikarek, którzy złożą pełną aplikację, w której przedstawią swój projekt na materiał dziennikarski zgodny z przedstawioną wyżej tematyką. Forma materiału dziennikarskiego jest dowolna – wywiad, materiał wideo, reportaż, podcast i inne. Szukamy świeżego, wnikliwego spojrzenia na to, czym migracje są dzisiaj dla nas i dla naszych społeczności.

Uczestnikowi/Uczestniczce CEO może przyznać tylko jedną Nagrodę na realizację Materiału. Laureaci i Laureatki poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w konkursie.

JAK APLIKOWAĆ?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2021 roku.

Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 4 strony A4, list motywacyjny (1 strona A4) i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu i wszystkie już zebrane na ten temat informacje, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny i innowacyjny i jaki może mieć wpływa na odbiorcę. 

Przygotuj swój projekt według Wzoru Opisu Projektu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

KRYTERIUM OCENY

Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów:

1) Opis projektu i plan jego realizacji. Odpowiednia dokumentacja, która potwierdza szanse na powodzenie i ukończenie Materiału (40 punktów);

2) Zgodność projektu z tematem (20 punktów);

3) Wcześniejsze zainteresowanie Uczestnika/Uczestniczki tematyką migracyjną, uchodźczą, tożsamościową i wielokulturowością (10 punktów);

4) Miejsca planowanej publikacji (10 punktów);

5) Motywacja opisana w liście motywacyjnym (10 punktów);

6)  Innowacyjne podejście zarówno w formie jak i w treści (10 punktów).

Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie 3-4 osobowa komisja. Po ocenieniu wniosków wybrani dziennikarze i dziennikarki zostaną powiadomieni o wynikach i podpiszą oświadczenie o przyjęciu nagrody.

UWAGA!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: weronika.rzezutka-wroblewska@ceo.org.pl

 

Partner konkursu:

Logo Fundacji dla Wolności

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

 

Inne aktualności

Aktualności

04/07/2022
Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: globalne wyzwania oczami młodzieży
20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, opublikowaliśmy najnowszy raport zlecony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Młodzi wobec globalnych wyzwań 2022”. Badanie ma na celu próbę spojrzenia na świat oczami młodych...
czytaj więcej»
30/06/2022
Jakie działania klimatyczne podjęli uczestnicy programu „Globalna szkoła”? Prezentacja projektów
W piątek 10 czerwca odbyło się podsumowanie projektów młodzieżowych programu „Globalna szkoła. Razem dla klimatu”. Do Warszawy na Osiedle Jazdów przyjechały zespoły uczniowskie ze szkół z całej Polski, aby opowiedzieć...
czytaj więcej»
22/06/2022
Dziękujemy i podsumowujemy rok szkolny 2021/2022!
Ten rok szkolny był pełen wyzwań: wciąż próbowaliśmy uporać się z konsekwencjami pandemii, tłumaczyliśmy uczniom i uczennicom sytuację na granicy polsko-białoruskiej, rozmawialiśmy o klimacie i ekologii i witaliśmy uczniów i...
czytaj więcej»
30/05/2022
Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty i festiwal medialny „Between the Lines” w Bratysławie
Mamy wielką przyjemność zaprosić młodych dziennikarzy i dziennikarki, studentów i studentki dziennikarstwa, tych i te, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie mediów i tłumaczenia globalnych procesów i lokalnych zdarzeń...
czytaj więcej»
17/05/2022
Nauczycielu, zgłoś się na Letnią Akademię Klimatu w sierpniu!
Czy letnie kolonie mogą być tylko dla dzieci i młodzieży? Absolutnie nie! My proponujemy letni wypoczynek dla dorosłych - nauczycieli, nauczycielek,  edukatorów, edukatorek, bibliotekarzy i bibliotekarek! Dołączcie do 4-dniowego (17-21...
czytaj więcej»
04/05/2022
Wywołujemy firmy #DoTablicy! Ruszamy z nową kampanią społeczną
Wyobraźcie sobie, że wspólnie ze znajomymi albo z grupą uczniów i uczennic zadajecie wybranej firmie w mediach społecznościowych kilkanaście pytań dotyczących jej wpływu na klimat: czy to prawda, że palicie...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań