Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium zostało zorganizowane w ramach programu „Polska – Ukraina. Razem w Szkole” . Dowiesz się z niego:

  • Jak radzić sobie z tym, że szkoła przyjmuje uczniów z doświadczeniem migracji – zarówno uchodźczym, jak i ekonomicznym – którzy mają różne potrzeby i plany na dalszą edukację?
  • Jak zachować przy tym troskę o uczniów polskich, którzy czasem czują się niesprawiedliwie traktowani, a często również mają duże potrzeby (jeszcze niezaspokojone po edukacji zdalnej)?
  • Jak dyrektor powinien pracować ze swoją radą pedagogiczną w takiej sytuacji (np. pomóc nauczycielom wyznaczyć priorytety)?
  • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tym, którzy tego potrzebują?
  • Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają uczenie się i nauczanie uczniów–migrantów zarówno w oddziałach przygotowawczych i klasach mieszanych?

Spotkanie było też okazją, by poznać:

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami podzieliły się dyrektorki szkół, w których uczą się uczniowie migranci i uchodźcy:

  • Aneta Kotlenga – logopeda, pedagog szkolny i wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Od marca 2022 roku odpowiedzialna za przyjmowanie uczniów z Ukrainy i włączanie ich do społeczności szkolnej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych i kontakt z rodzicami.
  • Wiesława Dziklińska – nauczycielka historii, socjoterapeutka, dyrektorka w szkole wielokulturowej. Od lat działa na rzecz imigrantów i uchodźców, tworząc przestrzeń do edukacji dzieci cudzoziemskich. 
  • Anna Listewnik – ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, trenerka wsparcia oświaty. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Członkini Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dzieli się dobrymi praktykami wypracowanymi w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.
  • Magdalena Tędziagolska – badaczka, facylitatorka, trenerka. Od kilkunastu lat projektuje i realizuje procesy badawcze i badawczo-strategiczne. Od prawie 10 lat pracuje ze szkołami (dyrektorami, nauczycielami) prowadząc szkolenia, warsztaty, badania wspierające procesy edukacyjne.

Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

To spotkanie rozpoczęło cykl 4 webinarów dla dyrektorów o tym, jak wzmacniać kompetencje dyrektorów w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo. Będziemy przyglądać się temu w kontekście wyzwań, które pojawiają się w szkole w związku z napływem uczniów i uczennic z Ukrainy. 

Partnerem cyklu jest Norwegian Refugee Council.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY